ประกาศผลคะแนนสอบ CUBEST ครั้งที่ 1/2564

ผู้เข้าสอบสามารถตรวจผลคะแนนสอบ CU-BEST ครั้งที่ 1/2564
ได้จากระบบรับสมัครโดยล๊อคอินเข้าระบบและเลือกที่เมนู “ประวัติการสมัคร”

——————————————————————————————
ผู้ที่ต้องการส่งผลคะแนนสอบมายังหลักสูตรที่ปิดรับสมัครภายในวันที่ 31 มีนาคม เช่นหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) ภาคปกติ, นักบริหารระดับต้น /1
สามารถใช้ผลคะแนนที่สั่งพิมพ์จากในระบบ(ในรูปแบบPDF) ได้ทันที
สำหรับผลคะแนนฉบับจริง จะส่งไปยังที่อยู่ของผู้สมัครในช่วงสัปดาห์ที่สองของเดือนเมษายนนี้


“ผลคะแนนสอบถือเป็นที่สิ้นสุด”