ประกาศเกี่ยวกับระบบรับสมัครสอบ CUBEST / CUBEST(English)

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดที่ยังไม่มีความชัดเจน จึงขอปิดระบบรับสมัครสอบ CUBEST ชั่วคราว ไปจนถึงวันที่ 17 มกราคม 2564 นี้
ทั้งนี้ กำหนดการสอบ CUBEST ครั้งที่1/64 และ CUBEST(Eng) 1/2021 ยังคงเดิม อย่างไรก็ตาม ขอให้ผู้สมัครติดตามประกาศความคืบหน้าโดยหากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ จะมีการแจ้งอีกครั้งทาง Website และทาง FB MBA CHULA เป็นระยะๆ
สำหรับผู้ที่ได้ทำการสมัครแล้วรอผลการชำระเงิน หรือต้องการสั่งพิมพ์ใบชำระเงิน สามารถชะลอการชำระไปก่อนได้ เพราะกำหนดปิดรับสมัครสอบในต้นเดือนกุมภาพันธ์และไม่มีการจำกัดจำนวนที่นั่งผู้เข้าสอบเหมือนการสอบ CU-TEP

During the Spread of the COVID-19 Pandemic in Thailand, CUBEST Application Website will temporary closed until Sunday , January 17, 2021 or otherwise, will announce detail of application again.
Please updated from MBA Website or Facebook : MBA CHULA

รายละเอียดการรับสมัครสอบ
การสอบ CUBEST – https://mba.cbs.chula.ac.th/admission/cu-best-thai/
การสอบ CUBEST(English) – https://mba.cbs.chula.ac.th/admission/cu-bestenglish/

MBA Facebook : https://www.facebook.com/mbachulalongkorn