หลักสูตรฯปิดทำการชั่วคราวจนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 64

ตามที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีประกาศปิดที่ทำการเป็นการชั่วคราวเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 หลักสูตรฯจึงไม่สามารถเปิดให้บริการติดต่อสอบถาม ณ ห้องหลักสูตร จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564
ทั้งนี้ ท่านสามารถติดต่อหลักสูตรได้ทางช่องทางอื่น เช่น
Facebook: MBA CHULA หรือE-mail: mba@cbs.chula.ac.th
ขออภัยในความไม่สะดวก ขอบคุณค่ะ