หลักสูตรฯ ปิดที่ทำการชั่วคราว

ตามที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีประกาศปิดที่ทำการเป็นการชั่วคราวเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19
https://www.chula.ac.th/news/37330/
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA CHULA) จึงไม่สามารถเปิดให้บริการติดต่อสอบถาม ณ ห้องหลักสูตร จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2564
ทั้งนี้ ท่านสามารถติดต่อหลักสูตรได้ทางช่องทางอื่น เช่น
Facebook: MBA CHULA
https://www.facebook.com/mbachulalongkorn/
หรือติดต่อทาง E-mail: mba@cbs.chula.ac.th
ขออภัยในความไม่สะดวก ขอบคุณค่ะ

********************************************************************

ข่าวสารล่าสุด :
CUBEST ปิดระบบรับสมัครชั่วคราว – http://mba.cbs.chula.ac.th/cubesttempclosed/
 
ดูรายละเอียดข้อมูลหลักสูตร MBA
Program ต่างๆ – https://mba.cbs.chula.ac.th/programs/