กิจกรรมปฐมนิเทศ MBA Young Executive รุ่นที่ 25/1

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม่ โปรแกรม MBA Young Executive รุ่นที่ 25/1 เดินทางไปยังจังหวัดนครปฐม เพื่อทำกิจกรรมกลุ่มร่วมกัน สร้างความสัมพันธ์ ความสามัคคี ในระหว่างวันที่ 9-10 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา

2018-07-19T07:42:20+00:00 By |