นิสิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตจัดกิจกรรมไหว้ครูประจำปี 2561

คณะนิสิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนำโดยนิสิต MBA Executive รุ่นที่ 32 พร้อมด้วยกลุ่มนิสิตในหลักสูตรฯ (Young-Executive, English Program และ Regular) จัดกิจกรรมไหว้ครู เพื่อแสดงความเคารพ รำลึกถึงพระคุณต่ออาจารย์ผู้สอนและเป็นการอนุรักษ์ประเพณีอันดีงาม ณ ห้อง 304 อาคารไชยยศสมบัติ3 เมื่อวันเสาร์ที่ 1 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา

2018-09-28T03:56:55+00:00 By |