ประกาศเกี่ยวกับการรับผลคะแนนสอบ CUTEP เพื่อสมัครในหลักสูตรฯ

สำหรับผู้ที่ต้องการสมัครในโปรแกรม MBA  Young Executive รุ่นที่  26/2 สามารถใช้คะแนน
CUTEP รอบปกติ 11/2019 (Test Date 28 ก.ค. 62)
และ รอบ
E-Testing 17/2019 (Test Date 28 ก.ค. 62)

โดยต้องส่งคะแนนมาพร้อมหลักฐานการสมัครภายในวันที่ 11 สิงหาคม 62 ตามกำหนดการชำระเงินและส่งหลักฐานการสมัคร
(โดยหลังจากที่ปิดรับสมัคร Online ในวันที่ 26 กรกฏาคม 2562 ทางหลักสูตรฯจะคัดเลือกผู้มีสิทธิ์ส่งเอกสารการสมัครและชำระเงินโดยพิจารณาจากผลคะแนน CU-BEST ก่อน เท่านั้น)

————————————————————————————————————————–

สำหรับผู้ที่ต้องการสมัครในโปรแกรม MBA  Executive รุ่นที่  35 สามารถใช้คะแนน
CUTEP รอบปกติ 12/2019 (Test Date 11 สิงหาคม 62)
และ รอบ
E-Testing 19/2019 (Test Date 16 สิงหาคม 62)

โดยต้องส่งหลักฐานการสมัครสอบจากศูนย์ทดสอบ(ที่ยืนยันว่าผุ้สมัครได้สมัครสอบไว้แล้ว)
มาพร้อมหลักฐานการสมัครอื่นๆภายในกำหนดการรับสมัคร วันที่ 20 กรกฏาคม 2562
และเมื่อผลคะแนนสอบออกแล้ว ขอให้รีบส่งมายังหลักสูตรทันที

————————————————————————————————————————————-
ผู้สมัครสามารถดูกำหนดการทั้งหมดของกระบวนการสมัครในแต่ละโปรแกรมได้ที่ ( https://mba.cbs.chula.ac.th/admissions )
ในส่วน Schedule for MBA PROGRAM – Academic Year 2019 (ด้านล่างสุดของหน้าเว็บ)

2019-06-10T10:20:49+00:00 By |