หลักสูตรพาคณะนิสิตไปดูงาน บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด(มหาชน)

ผศ.ดร.ธารทัศน์ โมกขมรรคกุล ได้พานิสิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Young-Executive 24/1 ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด(มหาชน) พร้อมร่วมฟังการบรรยายจากวิทยากรพิเศษและเยี่ยมชมกิจการเพื่อศึกษาการทำธุรกิจจริง เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน ที่ผ่านมา

2018-07-19T06:57:53+00:00 By |