เปิดรับสมัครนิสิตใหม่หลักสูตร MBA Executive รุ่นที่ 34

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เปิดรับสมัครนิสิตใหม่หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต นักบริหาร รุ่นที่ 34
ประจำปีการศึกษา 2561

เปิดรับสมัครแล้ว ! ตั้งแต่วันนี้ – 31 กรกฏาคม 2561
ทางระบบรับสมัครออนไลน์ MBA Online Application

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตร MBA Executive,รายละเอียดการสมัคร,และกำหนดการรับสมัครโดยละเอียด
คลิกที่นี่

คำแนะนำเพิ่มเติม : ผู้สนใจสามารถสอบ CU-TEP เก็บคะแนนไว้ล่วงหน้า[ website ศูนย์ทดสอบ CU-TEP ]

2018-07-19T06:17:37+00:00 By |