Monthly Archives: December 2017

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จัดกิจกรรมปฐมนิเทศน์ให้แก่นิสิต Regular ครั้งที่ 26

2017-12-19T08:16:25+00:00 By |

ข่าวกิจกรรมหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จัดกิจกรรมปฐมนิเทศให้แก่นิสิต Regular รุ่นที่ 36 ระหว่างวันที่ 11-12 มิถุนายน ที่ผ่านมา ณ.โรงแรมสามพรานริเวอร์ไซต์ จ.นครปฐม