Monthly Archives: October 2018

วิทยากรพิเศษ Mr.Eric Rosenkranz มาบรรยายให้แก่นิสิตของหลักสูตร

2018-10-11T12:32:00+00:00 By |

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต เชิญวิทยากรพิเศษ Mr.Eric Rosenkranz : Founder and chairman of e.three มาบรรยายในหัวข้อ "How to create a $7.5billion company in 2.5 years" เป็นการบรรยายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจอย่างไรให้ประสบความสำเร็จและมั่นคงในยุคปัจจุบัน เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา ณ ห้อง 206 อาคารอนุสรณ์ 50 ปี

วิทยากรพิเศษ Mr.David M.R. Covey มาบรรยายให้แก่นิสิตของหลักสูตร

2018-10-11T12:23:11+00:00 By |

หลักสูตร MBA ได้เชิญวิทยากรพิเศษ "Mr.David M.R. Covey" ผู้เขียนหนังสือ "Trap Tales:Outsmarting the 7 Hidden Obstacles to Success" ได้มาบรรยายให้ความรู้กับนิสิตเกี่ยวกับวิธีการทำอย่างไรถึงประสบความสำเร็จซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในวิชา 2602541 การจัดการด้านการดำเนินงานในวันพุธที่ 19 กันยายน 2561 ห้อง 220 อาคารไชยยศสมบัติ2 ที่ผ่านมา

Grand Open House 2018 งานแนะนำหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของ Chulalongkorn Business School

2018-10-11T12:16:46+00:00 By |

Grand Open House 2018 งานเปิดบ้านป.โท ป.เอก Chulalongkorn Business School มางานเดียวได้ข้อมูลครบถ้วนทุกหลักสูตรของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ ฟังเนื้อหาหลักสูตรและเคล็ดลับเข้าศึกษาต่อจากคณาจารย์ พบพูดคุยกับรุ่นพี่นิสิตปัจจุบัน และร่วมสนุกกับกิจกรรมมากมายในโอกาส 80 ปีบัญชีฯ จุฬาฯ สถาบันอุดมศึกษาทางการบริหารธุรกิจแห่งแรกของไทยที่มุ่งหน้าไม่หยุดยั้ง ลงทะเบียนด่วนจำนวนจำกัดได้ที่! https://goo.gl/7eQdv9 หรือ QR Code (ในรูป) ------------------------------------------------ The Grand Open House of all 13 Graduate Programs at Chulalongkorn Business School will be held on October 28, 2018 on the 1st and 2nd floors of Mahitaladhibesra Building (อาคารมหิตลาธิเบศร คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

CU-BEST (English) 2/2018 – Open for Application | เปิดรับสมัครสอบ CU-BEST(English) 2/2018

2018-10-05T02:59:35+00:00 By |

CUBEST(English) 2/2018 Open for Application ! --------------------------------------------------------------------------- CUBEST(English) for apply to MBA English Program Application Period : October1 - December10, 2018 Announce ID-TEST AND Place : December17, 2018 Examination Date : Sunday, December23 , 2018 (9am-12pm) more information at : https://mba.cbs.chula.ac.th/cu-best-english Go to Application Website

ประกาศรายชื่อนิสิตใหม่ หลักสูตร MBA นักบริหารรุ่นที่ 34 | Announcement of the Successful applicants admitted to the Program MBA Executive 34

2018-10-02T05:14:44+00:00 By |

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกาศรายชื่อนิสิตใหม่ หลักสูตร MBA นักบริหารรุ่นที่ 34 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 [ รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นนิสิตใหม่ ] [ กำหนดการกิจกรรมสัมมนาปฐมนิเทศและรายละเอียดการรายงานตัว ] คู่มือการใช้งานระบบสั่งพิมพ์ใบชำระเงินค่าธรรมเนียมปรับพื้นฐานของคณะฯ [ คลิกที่นี่ ] ขั้นตอนการรายงานตัว : กรอกข้อมูลในใบรายงานตัวนิสิตใหม่ให้เรียบร้อย(อยู่ในดาวน์โหลดไฟล์เอกสารด้านบน) ยื่นเอกสารทั้งหมด ให้แก่เจ้าหน้าที่(ใบรายงานตัว,ใบเสร็จที่โอนค่าเรียนปรับพื้นฐานทางธนาคาร) เซ็นชื่อในเอกสารที่จนท.เตรียมไว้ให้ ทำการกรอกข้อมูลต่างๆเช่น ข้อมูลเข้าร่วมการสัมมนา, ไซส์เสื้อ และตรวจสอบข้อมูลนิสิตเพื่อจัดทำหนังสือ Directory นิสิตใหม่ ทำการแก้ไข และเซ็นชื่อกำกับให้เรียบร้อย คืนเอกสารทั้งหมดและเสื้อตัวอย่างให้แก่เจ้าหน้าที่ รายงานตัวได้ ระหว่างวันที่  3-7 ตุลาคม 61 ที่ ห้องสำนักงานชั่วคราว หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA)                     ห้อง 315 ชั้น 3 อาคารไชยยศสมบัติ1                    คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย [ ดูที่ตั้ง สำนักงานชั่วคราว]  – วันธรรมดา