หลักสูตรฯ เปิดรับนิสิตใหม่ประจำปีการศึกษา 2562  MBA Program open application for Academic Year 2019

หลักสูตรฯ เปิดรับนิสิตใหม่ประจำปีการศึกษา 2562 
MBA Program Open Application for Academic Year 2019

——————————————————————–

  • MBA Regular (หลักสูตรภาคปกติ) รุ่นที่ 38

เปิดรับสมัครตามประกาศรับสมัครของบัณฑิตวิทยาลัย www.grad.chula.ac.th

  • MBA Young Executive (หลักสูตรนักบริหารระดับต้น) รุ่นที่ 26/1 และ 26/2

รุ่นที่26/1 รับสมัครระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 – 1 มีนาคม 2562
รุ่นที่26/2 รับสมัครระหว่างวันที่ 1 เมษายน – 26 กรกฏาคม 2562

  • MBA Executive (หลักสูตรนักบริหาร) รุ่นที่ 35

รับสมัครระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2561 – 20 กรกฏาคม 2562

  • MBA English Program (หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ) รุ่นที่ 14

Application period between November1, 2018 – March1,2019.

More detail of each Program  https://mba.cbs.chula.ac.th/programs

รายละเอียดและกำหนดการทั้งหมด  กรุณาดูเพิ่มเติมที่ https://mba.cbs.chula.ac.th/admissions
Please check complete application schedule at https://mba.cbs.chula.ac.th/admissions

2019-02-04T06:07:11+00:00 By |