ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โปรแกรม MBA นักบริหารระดับต้น รุ่นที่ 28/1 ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564

-----------------------------------------------------------
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
หลักสูตร MBA นักบริหารระดับต้น (Young Executive) รุ่นที่ 28/1
เพื่อเข้าศึกษาในภาคต้น ปีการศึกษา 2564

ประกาศรายชื่อและตารางสอบสัมภาษณ์ [ คลิกที่นี่ ]
ผู้ที่มีรายชื่อเอกสารเพิ่มเติมในช่องหมายเหตุ ขอให้นำส่งทางอีเมล์ mba@cbs.chula.ac.th ภายในวันที่ 29 เมษายน 2564

ขั้นตอนการสอบสัมภาษณ์ [ คลิกที่นี่ ]

คู่มือการสอบสัมภาษณ์ [ คลิกที่นี่ ]

สอบสัมภาษณ์ในวันเสาร์ที่ 1 พฤษภาคม, จันทร์ที่ 3 พฤษภาคม และวันพุธ,พฤหัสที่ 5-6 พฤษภาคม 2564
(ดูลำดับรายชื่อในตารางสอบสัมภาษณ์ด้านบน)
ทางออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom

หมายเหตุสำหรับผู้เข้าสอบสัมภาษณ์
-ในวันที่สัมภาษณ์ขอให้ผู้สมัครนำ บัตรประชาชน มาแสดงเป็นหลักฐานยืนยันตัวตน ก่อนเริ่มการสัมภาษณ์