หลักสูตร MBA CHULA เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 | Open for Applications 2020

หลักสูตร MBA CHULA เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ประจำปีการศึกษา 2563
——————————————————————————-

ได้แก่ โปรแกรม
MBA ภาคปกติ รุ่น 39
MBA Young Exective รุ่น 27/1 และ 27/2
MBA Executive รุ่น 36
MBA English Program รุ่น 15
ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดของคุณสมบัติที่รับสมัครและกำหนดการรับสมัครของแต่ละโปรแกรม
ได้ที่เมนู Admissions

MBA CHULA  CHULALONGKORN BUSINESS SCHOOL
Open for application academic year 2020
Please check detail of Application Schedule, Applicants Qualifications and Submit Application Documents
at  Menu “Admissions
———————————————————
ข้อมูลอื่นๆ
โครงสร้างหลักสูตร : https://mba.cbs.chula.ac.th/curriculum
CU-BEST : https://mba.cbs.chula.ac.th/cu-best
CU-BEST(Eng) : https://mba.cbs.chula.ac.th/cu-best-english

คำแนะนำ : เผื่อให้สามารถเข้าดูรายละเอียดได้ครบถ้วน กรุณาเปิดดูรายละเอียดต่างๆของหลักสูตรฯทางหน้าจอคอมพิวเตอร์ ไม่แนะนำให้ดูบนโทรศัพท์มือถือ

2019-10-18T03:00:04+00:00 By |