หลักสูตร MBA CHULA เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 | Open for Applications 2020

หลักสูตร MBA CHULA เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ประจำปีการศึกษา 2563
——————————————————————————-

ได้แก่ โปรแกรม
MBA ภาคปกติ รุ่น 39 
– รับสมัครผ่านบัณฑิตวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2563
MBA Young Exective รุ่น 27/1 และ 27/2
– รุ่น 27/1 เปิดรับสมัครแล้ว! จนถึงวันที่ 8 มีนาคม 2563
– รุ่น 27/2 รับสมัครระหว่างวันที่ 1 เมษายน – 26 กรกฏาคม 2563
MBA Executive รุ่น 36
– เปิดรับสมัครแล้ว! จนถึงวันที่ 20 กรกฏาคม 2563
MBA English Program รุ่น 15
– เปิดรับสมัครแล้ว! จนถึงวันที่ 8 มีนาคม 2563

ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดของคุณสมบัติที่รับสมัครและกำหนดการรับสมัครของแต่ละโปรแกรม
ได้ที่เมนู Admissions

MBA CHULA  CHULALONGKORN BUSINESS SCHOOL
Open for application academic year 2020
Please check detail of Application Schedule, Applicants Qualifications and Submit Application Documents
at  Menu “Admissions
———————————————————
ข้อมูลอื่นๆ
โครงสร้างหลักสูตร : https://mba.cbs.chula.ac.th/curriculum
CU-BEST : https://mba.cbs.chula.ac.th/cu-best
CU-BEST(Eng) : https://mba.cbs.chula.ac.th/cu-best-english

คำแนะนำ : เผื่อให้สามารถเข้าดูรายละเอียดได้ครบถ้วน กรุณาเปิดดูรายละเอียดต่างๆของหลักสูตรฯทางหน้าจอคอมพิวเตอร์ ไม่แนะนำให้ดูบนโทรศัพท์มือถือ

2020-01-20T03:37:47+00:00 By |