ประกาศรายชื่อนิสิตใหม่ หลักสูตร MBA นักบริหารรุ่นที่ 35 | Announcement of the Successful applicants admitted to the Program MBA Executive 35

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประกาศรายชื่อนิสิตใหม่ หลักสูตร MBA นักบริหารรุ่นที่ 35
ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นนิสิตใหม่ ] [ กำหนดการกิจกรรมสัมมนาปฐมนิเทศและรายละเอียดการรายงานตัว ]

คู่มือการใช้งานระบบสั่งพิมพ์ใบชำระเงินค่าธรรมเนียมปรับพื้นฐานของคณะฯ [ คลิกที่นี่ ] [ คู่มือการกรอกข้อมูลประวัตินิสิตใหม่ในเว็บไซด์บัณฑิตวิทยาลัย ]

ขั้นตอนการรายงานตัว :

  1. กรอกข้อมูลในใบรายงานตัวนิสิตใหม่ให้เรียบร้อย(อยู่ในดาวน์โหลดไฟล์เอกสารด้านบน)
  2. ยื่นเอกสารทั้งหมด ให้แก่เจ้าหน้าที่(ใบรายงานตัว,ใบเสร็จที่โอนค่าเรียนปรับพื้นฐานทางธนาคาร)
  3. เซ็นชื่อในเอกสารที่จนท.เตรียมไว้ให้ ทำการกรอกข้อมูลต่างๆเช่น ข้อมูลเข้าร่วมการสัมมนา, ไซส์เสื้อ และตรวจสอบข้อมูลนิสิตเพื่อจัดทำหนังสือ Directory นิสิตใหม่ ทำการแก้ไข และเซ็นชื่อกำกับให้เรียบร้อย
  4. คืนเอกสารทั้งหมดและเสื้อตัวอย่างให้แก่เจ้าหน้าที่

รายงานตัวได้ ระหว่างวันที่ 27-29 กันยายน 2562 ที่

ห้องสำนักงานหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA)

                    ห้อง 506ชั้น 5 อาคารอนุสรณ์ 50 ปี

                   คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 – วันธรรมดา ตั้งแต่เวลา 8.30  19.00 น. (ปิดพักเที่ยงระหว่างเวลา 12.00 – 13.00 น.)  
– เสาร์อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 9.00- 15.00  น.
 (ปิดพักเที่ยงระหว่างเวลา 11.30 – 13.00 น.)  

2019-09-26T10:06:21+00:00 By |