ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นนิสิตใหม่ – หลักสูตร MBA นักบริหารระดับต้น ประจำปี 2564

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นนิสิตใหม่ – หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
นักบริหารระดับต้น Young Executive (ภาคเสาร์-อาทิตย์)
รุ่นที่ 28/1
ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564
———————————————————————
[ รายชื่อผู้สอบผ่านการสัมภาษณ์ ]

ผลการประกาศถือเป็นที่สิ้นสุด !


ขอให้ผู้ที่สอบผ่าน รายงานตัว โดยศึกษาข้อมูลตามรายละเอียดด้านล่างนี้
[ ขั้นตอนการรายงานตัว ]

คู่มือการกรอกข้อมูลนิสิตใหม่ – เพื่อกรอกประวัตินิสิตใหม่ ใช้เป็นเอกสารรายงานตัว
*หมายเหตุ : กรอกข้อมูลประวัติเท่านั้น โดยไม่ต้องเลือกหลักสูตรฯ

คู่มือการใช้งานระบบสั่งพิมพ์ใบชำระเงิน [ Click Here ]
*หมายเหตุเพิ่มเติม : เลข3ตัวด้านหลังเลขประจำตัวประชาชนเป็นเลขรหัสอ้างอิงไม่มีผลต่อการนำไปชำระเงิน

*****************************************************

ปฐมนิเทศ – วันเสาร์ที่ 5 มิถุนายน 2564 
เวลา 11.00 น.
[ คู่มือการเข้าร่วมการปฐมนิเทศ ]
(จะประกาศรายละเอียดเร็วๆนี้โดยผ่านทางกลุ่มไลน์ที่ใช้สัมภาษณ์)