ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์รอบแรก โปรแกรม MBA นักบริหารรุ่นที่ 35 ปีการศึกษา 2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์รอบแรก
หลักสูตร MBA Executive รุ่นที่ 35
เพื่อเข้าศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

ประกาศรายชื่อ [ คลิกที่นี่ ] ตารางสอบสัมภาษณ์ [ คลิกที่นี่ ]

สอบสัมภาษณ์ในระหว่างวันที่ 19-23 สิงหาคม 2562
(ดูลำดับรายชื่อในตารางสอบสัมภาษณ์ด้านบน)
ณ อาคารอนุสรณ์ 50 ปี ชั้น 3
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หมายเหตุสำหรับผู้เข้าสอบสัมภาษณ์
1) ในวันที่สัมภาษณ์ขอให้ผู้สมัครนำ บัตรประชาชน และ เอกสารประกอบตัวจริง เช่น transcript, หนังสือรับรองการทำงาน(ในกรณีที่ส่งสำเนามา) ,
ผลสอบ CU-TEP มาแสดงเป็นหลักฐานด้วย
2) การสัมภาษณ์จะเรียงตามลำดับเลขที่สอบ ตามลำดับที่ประกาศ
3) หากมีข้อสงสัยหรือคำถามเพิ่มเติม ติดต่อที่ 02-2185717-9

2019-08-08T15:31:08+00:00 By |