mbaadmin

About mbaadmin

This author has not yet filled in any details.
So far mbaadmin has created 39 blog entries.

ประกาศเลขที่สอบและผังสอบ CU-BEST ครั้งที่ 2/62

2019-05-21T03:35:42+00:00 By |

ประกาศเลขที่สอบและผังสอบ CU-BEST ครั้งที่ 2/2562 [ รายชื่อและเลขที่สอบ ] [ ผังที่นั่งสอบและห้องสอบ ] [แผนที่บริเวณพื้นที่รอบคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี] [ผังตำแหน่งห้องต่างๆในอาคารของคณะฯ] *ผู้เข้าสอบสามารถมาตรวจสอบรายชื่อและดูตำแหน่งห้องต่างๆได้อีกครั้งในวันสอบที่บริเวณใต้อาคารไชยยศสมบัติ2 ชั้นล่าง (ฝั่งสนามหญ้าด้านตึกไชยยศสมบัติ) ผู้เข้าสอบสามารถเข้าไปตรวจสอบห้องสอบและเลขที่สอบได้อีกทางหนึ่งที่ระบบรับสมัครสอบ CUBEST  เมนู “ใบสมัคร” -> พิมพ์สถานที่สอบ หมายเหตุ : – หากผู้สมัครสอบไม่พบชื่อของตน กรุณาตรวจสอบว่าได้ระบุคำนำหน้าที่หน้าชื่อของผู้สมัครหรือพิมพ์ชื่อเป็นภาษาอังกฤษหรือไม่ (โดยดูรายชื่อจากหน้าที่ 1,11 ของเอกสารนี้) ตัวอย่างเช่น ผู้สมัครชื่อ รักเรียน แต่พิมพ์ชื่อในใบสมัครออนไลน์ว่า “นายรักเรียน” ขอให้ดูที่ตัวอักษร “น” หรือผู้สมัครชื่อ “ขยัน” แต่พิมพ์ชื่อในใบสมัครออนไลน์เป็นภาษาอังกฤษว่า “Khayan” ขอให้ดูที่หน้าแรกของเอกสาร – ผู้สมัครที่ประสงค์จะแก้ไข ชื่อ – นามสกุล ที่ระบุในประกาศ จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลในระบบรับสมัครออนไลน์โดยตรงได้แล้ว หากประสงค์ขอแก้ไข ขอให้ส่ง Fax สำเนาบัตรประชาชน,ระบุชื่อ-นามสกุล และเลขประจำตัวสอบให้ชัดเจนและแจ้งความจำนง ขอแก้ไขและรายละเอียด มาที่เบอร์แฟกซ์ 02-2553020 หรือทาง mba@cbs.chula.ac.th –

ประกาศรายชื่อนิสิตใหม่ โปรแกรม MBA Regular (ภาคปกติ) รุ่นที่ 38

2019-05-10T12:51:56+00:00 By |

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกาศรายชื่อนิสิตใหม่ โปรแกรม MBA Regular # 38 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ภาคปกติ รุ่นที่ 38 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 [ ประกาศรายชื่อ ] ผลการตัดสินถือเป็นที่สิ้นสุด ! รายงานตัวเพื่อยืนยันการเป็นนิสิตใหม่ ระหว่างวันที่ 13-15 พฤษภาคม 2562 ที่ ห้องหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA)                     ชั้น5 ห้อง506 อาคารอนุสรณ์ 50 ปี                    คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - วันธรรมดา ตั้งแต่เวลา 8.30 – 19.00 น. (ปิดพักเที่ยงระหว่างเวลา 12.00-13.00 น.)   - เสาร์อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 9.00- 15.00 

ประกาศรายชื่อนิสิตใหม่ โปรแกรม MBA Young Executive นักบริหารระดับต้น รุ่นที่ 26/1

2019-05-10T09:45:01+00:00 By |

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกาศรายชื่อนิสิตใหม่ โปรแกรม MBA Young Executive 26/1 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต นักบริหารระดับต้น รุ่นที่ 26/1 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 [ ประกาศรายชื่อ ] ผลการพิจารณาถือเป็นที่สิ้นสุด ! รายงานตัวเพื่อยืนยันการเป็นนิสิตใหม่ ระหว่างวันที่ 10-12 พฤษภาคม 2562 ที่ ห้องหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA)                     ชั้น5 ห้อง506 อาคารอนุสรณ์ 50 ปี                    คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย                    - วันธรรมดา ตั้งแต่เวลา 8.30 – 19.00 น. (ปิดพักเที่ยงระหว่างเวลา 12.00-13.00 น.)   - เสาร์อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 9.00-

New Student Admissions Announcement for MBA English Program # 14

2019-05-10T04:06:02+00:00 By |

MBA Program Faculty of Commerce and accountancy, Chulalongkorn University New Student Admissions Announcement for MBA English Program # 14 For 1st Semester, Academic Year 2019 [ Check name list ] Report to MBA Office in presence, make the payment for foundation course and Submit the documents  at : MBA Program Office, Room 506, 5th

Announcement of applicants qualified for the interview – MBA Regular # 38 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โปรแกรม MBA ภาคปกติรุ่นที่ 38

2019-04-22T03:16:42+00:00 By |

ดูรายชื่อและกำหนดวันสอบสัมภาษณ์  [ CLICK ] – ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ที่มีรายละเอียดเอกสารในช่องหมายเหตุเพิ่มเติม ขอให้นำเอกสารดังกล่าวส่งที่หลักสูตร ภายในวันที่ 25 เมษายน 2562 หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อหลักสูตรฯ ที่ 02-2185717 สำหรับวันสอบสัมภาษณ์ : – ให้ผู้สมัครนำ บัตรประชาชน และ เอกสารการสมัครฉบับจริง (ซึ่งได้ส่งสำเนามาก่อนหน้านี้แล้ว) เช่น ผลคะแนนสอบCU-BEST,CU-TEP, Transcript, หนังสือรับรองการทำงาน มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ในวันที่สัมภาษณ์ (นำมาแสดงเป็นหลักฐานเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบในวันสัมภาษณ์เท่านั้น เจ้าหน้าที่ไม่ได้เก็บไป) [ ผู้สมัครสามารถขอผลสอบCU-TEP ตัวจริงได้โดยตรงที่ศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย] – การสัมภาษณ์จะเรียงลำดับตามเลขที่สอบสัมภาษณ์เป็นหลัก หากผู้เข้าสอบสัมภาษณ์มาไม่ทันเวลา จะข้ามไปจนถึงคนสุดท้ายแล้วจึงวนรอบกลับมาใหม่

Announcement of applicants qualified for the interview – MBA Young Executive # 26/1 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โปรแกรม MBA นักบริหารระดับต้น รุ่นที่ 26/1

2019-04-10T10:12:34+00:00 By |

Announcement of applicants qualified for the interview – MBA Young Executive # 26/1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โปรแกรม MBA นักบริหารระดับต้น รุ่นที่ 26/1 ดูรายชื่อ(เรียงตามลำดับตัวอักษร) [ CLICK ] ดูตารางวันสอบสัมภาษณ์ [ CLICK ] - ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ที่มีรายละเอียดเอกสารในช่องหมายเหตุเพิ่มเติม ขอให้นำเอกสารดังกล่าวส่งที่หลักสูตร หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อหลักสูตรฯ ที่ 02-2185717 สำหรับวันสอบสัมภาษณ์ : - ให้ผู้สมัครนำ บัตรประชาชน และ เอกสารการสมัครฉบับจริง (ซึ่งได้ส่งสำเนามาก่อนหน้านี้แล้ว) เช่น ผลคะแนนสอบCU-BEST,CU-TEP, Transcript, หนังสือรับรองการทำงาน มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ในวันที่สัมภาษณ์ (นำมาแสดงเป็นหลักฐานเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบในวันสัมภาษณ์เท่านั้น เจ้าหน้าที่ไม่ได้เก็บไป) [ ผู้สมัครสามารถขอผลสอบCU-TEP ตัวจริงได้โดยตรงที่ศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย] -

Announcement of applicants qualified for the interview – MBA English Program # 14 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โปรแกรม MBA English รุ่นที่ 14

2019-04-10T09:52:44+00:00 By |

Announcement of applicants qualified for the interview for MBA English Program # 14 1st Semester , Academic Year 2019 Check Applicants list [ CLICK ] Interview Schedule [ CLICK ] - Applicants who have the notification of document problem. Please prepare and submit their document to MBA office before the date of interview. By

MBA เพิ่มมูลค่าสินค้า พัฒนาชีวิตชุมชน

2019-04-09T04:10:52+00:00 By |

นิสิตหลักสูตร MBA ภาคปกติ ได้เข้าร่วมโครงการจัดทำแผนพัฒนาธุรกิจ ณ สถานีวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีไหล่น่าน ต.ผาสิงห์ อ.เมืองน่าน จังหวัดน่าน ซึ่งเป็นพื้นที่ภายใต้ความรับผิดชอบของศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาฯ ทางนิตยสาร CU Around จุฬาสัมพันธ์ จึงได้จัดทำเป็นบทความพิเศษลงเนื้อหาในนิตยสารประจำเดือนเมษายน 2019 ฉบับที่ 62 Issue 04 ด้านล่างนี้ ที่มาจากนิตยสาร CU Around จุฬาสัมพันธ์ ฉบับที่ 4 ปีที่ 62

เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ MBA นักบริหาร (MBA Executive) รุ่นที่ 35

2019-04-02T04:47:35+00:00 By |

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต MBA CHULA เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ โปรแกรมนักบริหาร Executive รุ่นที่ 35 -------------------------------------------------------------------------------------- ระยะเวลารับสมัคร: จนถึงวันที่ 20 กรกฏาคม2562 กำหนดการรับสมัครทั้งหมดและเว็บไซด์ระบบรับสมัคร ดูได้ที่ : https://mba.cbs.chula.ac.th/admissions รายละเอียดคุณสมบัติและค่าใช้จ่าย ดูได้ที่ https://mba.cbs.chula.ac.th/wp-content/uploads/sites/7/2018/10/Exec-35.pdf

เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ MBA นักบริหารระดับต้น (Young-Executive) รุ่น 26/2

2019-04-02T03:56:12+00:00 By |

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต MBA CHULA เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ โปรแกรมนักบริหารระดับต้น Young Executive รุ่นที่ 26/2 (รุ่นเรียนตอนเย็นวันธรรมดา) -------------------------------------------------------------------------------------- ระยะเวลารับสมัคร:1เมษายน-26กรกฏาคม2562 กำหนดการรับสมัครทั้งหมดและเว็บไซด์ระบบรับสมัคร ดูได้ที่ : https://mba.cbs.chula.ac.th/admissions รายละเอียดคุณสมบัติและค่าใช้จ่าย ดูได้ที่ :https://mba.cbs.chula.ac.th/wp-content/uploads/sites/7/2018/10/Y-ex-26.1-and-26.2.pdf