mbaadmin

About mbaadmin

This author has not yet filled in any details.
So far mbaadmin has created 28 blog entries.

ประกาศเลขที่สอบและผังสอบ CU-BEST ครั้งที่ 3/62

2019-07-12T02:46:40+00:00 By |

ประกาศเลขที่สอบและผังสอบ CU-BEST ครั้งที่ 3/62 [ รายชื่อและเลขที่สอบ ] [ ผังที่นั่งสอบและห้องสอบ ] ผู้เข้าสอบสามารถตรวจสอบตำแหน่งห้องสอบต่างๆ ได้จากแผนที่และผังตึกภายในคณะฯ ด้านล่างนี้ [แผนที่บริเวณพื้นที่รอบคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี] [ผังตำแหน่งห้องต่างๆในอาคารของคณะฯ] *ผู้เข้าสอบสามารถมาตรวจสอบรายชื่อและดูตำแหน่งห้องต่างๆได้อีกครั้งในวันสอบที่บริเวณใต้อาคารไชยยศสมบัติ2 ชั้นล่าง (ฝั่งสนามหญ้าด้านตึกไชยยศสมบัติ) ผู้เข้าสอบสามารถเข้าไปตรวจสอบห้องสอบและเลขที่สอบได้อีกทางหนึ่งที่ระบบรับสมัครสอบ CUBEST  เมนู “ใบสมัคร” -> พิมพ์สถานที่สอบ หมายเหตุ : – หากผู้สมัครสอบไม่พบชื่อของตน กรุณาตรวจสอบว่าได้ระบุคำนำหน้าที่หน้าชื่อของผู้สมัครหรือพิมพ์ชื่อเป็นภาษาอังกฤษหรือไม่ (โดยดูรายชื่อจากหน้าที่ 1,20-23 ของเอกสารนี้) ตัวอย่างเช่น ผู้สมัครชื่อ รักเรียน แต่พิมพ์ชื่อในใบสมัครออนไลน์ว่า “นายรักเรียน” ขอให้ดูที่ตัวอักษร “น” หรือผู้สมัครชื่อ “ขยัน” แต่พิมพ์ชื่อในใบสมัครออนไลน์เป็นภาษาอังกฤษว่า “Khayan” ขอให้ดูที่หน้าแรกของเอกสาร – ผู้สมัครที่ประสงค์จะแก้ไข ชื่อ – นามสกุล ที่ระบุในประกาศ จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลในระบบรับสมัครออนไลน์โดยตรงได้แล้ว หากประสงค์ขอแก้ไข ขอให้ส่ง Fax สำเนาบัตรประชาชน,ระบุชื่อ-นามสกุล และเลขประจำตัวสอบให้ชัดเจนและแจ้งความจำนง ขอแก้ไขและรายละเอียด มาที่เบอร์แฟกซ์ 02-2553020 หรือทาง mba@cbs.chula.ac.th

คณะนิสิตศึกษาดูงานโครงการ “Sampran Model”

2019-07-02T05:21:18+00:00 By |

คณะนิสิต MBA กลุ่ม Young Execuitve 25/1 , MBA English Program รุ่นที่ 13 และนิสิตในโครงการ Global Business Track (GBT) เดินทางไปศึกษาดูงาน   "Sampran Model " เพื่อเข้าใจถึงการดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงชุมชนและสังคม โดยศึกษาจากพื้นที่จริง ณ สวนสามพราน จังหวัดนครปฐม  ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาจริยธรรมธุรกิจและการสร้างคุณค่าร่วม (Business Ethics and Creating Shared Values) เมื่อวันที่ 8 และ 15 มิถุนายนที่ผ่านมา

CU BEST ครั้งที่ 3/2562 สำหรับผู้ที่ต้องการสมัครสอบหลักสูตร MBA ตั้งแต่รอบเทอมปลาย ปี 2562 ขึ้นไป

2019-05-28T08:16:33+00:00 By |

CUBEST ครั้งที่ 3/2562 การสอบความถนัดทางธุรกิจแนว GMAT สำหรับใช้เป็นหลักฐานในการสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรต่างๆในระดับปริญญาโท/เอก ของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เช่น หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(MBA), หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ, หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาการตลาด, หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต เป็นต้น เปิดรับสมัครสอบระหว่างวันที่       : 16 พฤษภาคม - 5 กรกฏาคม 2562 ประกาศผังที่นั่งสอบและเลขที่สอบ: 12 กรกฏาคม 2562 วันสอบ                                  : 21 กรกฏาคม 2562 ( ผลสอบรอบนี้สามารถใช้สมัครสอบในโปรแกรม MBA Young Executive รุ่น

นิสิตหลักสูตรMBA เข้ารับฟังการบรรยายและทำกิจกรรมWorkshop ณ สถานศึกษาในต่างประเทศ

2019-07-02T04:28:14+00:00 By |

นิสิตหลักสูตร MBA Young Executive รุ่นที่ 24/1 และ English Program รุ่นที่ 12 ได้เดินทางไปศึกษา ในโปรแกรม Study Trip ณ มหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศ ได้แก่ - มหาวิทยาลัย University of Hiroshima, Japan ระหว่าง วันที่ 24-29 มีนาคม 2562 - Globis University, Tokyo ระหว่างวันที่ 25-29 มีนาคม 2562 - Ritsumeikan Asia Pacific University (APU),Oita,Japan ระหว่างวันที่ 25-30 มีนาคม 2562 -มหาวิทยาลัยHong Kong Polytechnic University,เขตปกครองพิเศษHongKongระหว่างวันที่28-31มีนาคม 2562

ประกาศรายชื่อนิสิตใหม่ โปรแกรม MBA Regular (ภาคปกติ) รุ่นที่ 38

2019-05-10T12:51:56+00:00 By |

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกาศรายชื่อนิสิตใหม่ โปรแกรม MBA Regular # 38 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ภาคปกติ รุ่นที่ 38 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 [ ประกาศรายชื่อ ] ผลการตัดสินถือเป็นที่สิ้นสุด ! รายงานตัวเพื่อยืนยันการเป็นนิสิตใหม่ ระหว่างวันที่ 13-15 พฤษภาคม 2562 ที่ ห้องหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA)                     ชั้น5 ห้อง506 อาคารอนุสรณ์ 50 ปี                    คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - วันธรรมดา ตั้งแต่เวลา 8.30 – 19.00 น. (ปิดพักเที่ยงระหว่างเวลา 12.00-13.00 น.)   - เสาร์อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 9.00- 15.00 

ประกาศรายชื่อนิสิตใหม่ โปรแกรม MBA Young Executive นักบริหารระดับต้น รุ่นที่ 26/1

2019-05-10T09:45:01+00:00 By |

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกาศรายชื่อนิสิตใหม่ โปรแกรม MBA Young Executive 26/1 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต นักบริหารระดับต้น รุ่นที่ 26/1 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 [ ประกาศรายชื่อ ] ผลการพิจารณาถือเป็นที่สิ้นสุด ! รายงานตัวเพื่อยืนยันการเป็นนิสิตใหม่ ระหว่างวันที่ 10-12 พฤษภาคม 2562 ที่ ห้องหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA)                     ชั้น5 ห้อง506 อาคารอนุสรณ์ 50 ปี                    คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย                    - วันธรรมดา ตั้งแต่เวลา 8.30 – 19.00 น. (ปิดพักเที่ยงระหว่างเวลา 12.00-13.00 น.)   - เสาร์อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 9.00-

New Student Admissions Announcement for MBA English Program # 14

2019-05-10T04:06:02+00:00 By |

MBA Program Faculty of Commerce and accountancy, Chulalongkorn University New Student Admissions Announcement for MBA English Program # 14 For 1st Semester, Academic Year 2019 [ Check name list ] Report to MBA Office in presence, make the payment for foundation course and Submit the documents  at : MBA Program Office, Room 506, 5th

MBA เพิ่มมูลค่าสินค้า พัฒนาชีวิตชุมชน

2019-04-09T04:10:52+00:00 By |

นิสิตหลักสูตร MBA ภาคปกติ ได้เข้าร่วมโครงการจัดทำแผนพัฒนาธุรกิจ ณ สถานีวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีไหล่น่าน ต.ผาสิงห์ อ.เมืองน่าน จังหวัดน่าน ซึ่งเป็นพื้นที่ภายใต้ความรับผิดชอบของศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาฯ ทางนิตยสาร CU Around จุฬาสัมพันธ์ จึงได้จัดทำเป็นบทความพิเศษลงเนื้อหาในนิตยสารประจำเดือนเมษายน 2019 ฉบับที่ 62 Issue 04 ด้านล่างนี้ ที่มาจากนิตยสาร CU Around จุฬาสัมพันธ์ ฉบับที่ 4 ปีที่ 62

เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ MBA นักบริหาร (MBA Executive) รุ่นที่ 35

2019-04-02T04:47:35+00:00 By |

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต MBA CHULA เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ โปรแกรมนักบริหาร Executive รุ่นที่ 35 -------------------------------------------------------------------------------------- ระยะเวลารับสมัคร: จนถึงวันที่ 20 กรกฏาคม2562 กำหนดการรับสมัครทั้งหมดและเว็บไซด์ระบบรับสมัคร ดูได้ที่ : https://mba.cbs.chula.ac.th/admissions รายละเอียดคุณสมบัติและค่าใช้จ่าย ดูได้ที่ https://mba.cbs.chula.ac.th/wp-content/uploads/sites/7/2018/10/Exec-35.pdf

เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ MBA นักบริหารระดับต้น (Young-Executive) รุ่น 26/2

2019-04-02T03:56:12+00:00 By |

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต MBA CHULA เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ โปรแกรมนักบริหารระดับต้น Young Executive รุ่นที่ 26/2 (รุ่นเรียนตอนเย็นวันธรรมดา) -------------------------------------------------------------------------------------- ระยะเวลารับสมัคร:1เมษายน-26กรกฏาคม2562 กำหนดการรับสมัครทั้งหมดและเว็บไซด์ระบบรับสมัคร ดูได้ที่ : https://mba.cbs.chula.ac.th/admissions รายละเอียดคุณสมบัติและค่าใช้จ่าย ดูได้ที่ :https://mba.cbs.chula.ac.th/wp-content/uploads/sites/7/2018/10/Y-ex-26.1-and-26.2.pdf