News

CU BEST ครั้งที่ 1/2563 สำหรับผู้ที่ต้องการสมัครสอบหลักสูตร MBA และหลักสูตรอื่นๆของคณะฯ

2019-11-15T08:44:57+00:00 By |

CUBEST ครั้งที่ 1/2563 การสอบความถนัดทางธุรกิจแนว GMAT สำหรับใช้เป็นหลักฐานในการสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรต่างๆในระดับปริญญาโท/เอก ของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เช่น หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(MBA), หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ, หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาการตลาด, หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต เป็นต้น เปิดรับสมัครสอบระหว่างวันที่                  : 15 พฤศจิกายน 2562 - 20 กุมภาพันธ์ 2563 ประกาศผังที่นั่งสอบและเลขที่สอบ         : 23 กุมภาพันธ์ 2563 วันสอบ                                 

ประกาศเลขที่สอบและผังสอบ CU-BEST ครั้งที่ 4/62

2019-11-15T08:38:07+00:00 By |

ประกาศเลขที่สอบและผังสอบ CU-BEST ครั้งที่ 4/62 [ รายชื่อและเลขที่สอบ ] [ ผังที่นั่งสอบและห้องสอบ ] หมายเหตุ : เฉพาะการสอบ CUBEST ครั้งที่ 4/62 ผลคะแนนจะประกาศในวันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2562  ทางระบบรับสมัครสอบ ส่วนผลคะแนนจะส่งตามที่อยู่ผู้สมัคร ในต้นเดือนธันวาคมนี้ ผู้เข้าสอบสามารถตรวจสอบตำแหน่งห้องสอบต่างๆ ได้จากแผนที่และผังตึกภายในคณะฯ ด้านล่างนี้ [แผนที่บริเวณพื้นที่รอบคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี] [ผังตำแหน่งห้องต่างๆในอาคารของคณะฯ] *ผู้เข้าสอบสามารถมาตรวจสอบรายชื่อและดูตำแหน่งห้องต่างๆได้อีกครั้งในวันสอบที่บริเวณใต้อาคารไชยยศสมบัติ2 ชั้นล่าง (ฝั่งสนามหญ้าด้านตึกไชยยศสมบัติ) ผู้เข้าสอบสามารถเข้าไปตรวจสอบห้องสอบและเลขที่สอบได้อีกทางหนึ่งที่ระบบรับสมัครสอบ CUBEST  เมนู “ใบสมัคร” -> พิมพ์สถานที่สอบ หมายเหตุ : – หากผู้สมัครสอบไม่พบชื่อของตน กรุณาตรวจสอบว่าได้ระบุคำนำหน้าที่หน้าชื่อของผู้สมัครหรือพิมพ์ชื่อเป็นภาษาอังกฤษหรือไม่ (โดยดูรายชื่อจากหน้าที่ 1,20-23 ของเอกสารนี้) ตัวอย่างเช่น ผู้สมัครชื่อ รักเรียน แต่พิมพ์ชื่อในใบสมัครออนไลน์ว่า “นายรักเรียน” ขอให้ดูที่ตัวอักษร “น” หรือผู้สมัครชื่อ “ขยัน” แต่พิมพ์ชื่อในใบสมัครออนไลน์เป็นภาษาอังกฤษว่า “Khayan” ขอให้ดูที่หน้าแรกของเอกสาร – ผู้สมัครที่ประสงค์จะแก้ไข ชื่อ

หลักสูตร MBA CHULA เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 | Open for Applications 2020

2019-10-18T03:00:04+00:00 By |

หลักสูตร MBA CHULA เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ประจำปีการศึกษา 2563 ------------------------------------------------------------------------------- ได้แก่ โปรแกรม MBA ภาคปกติ รุ่น 39 MBA Young Exective รุ่น 27/1 และ 27/2 MBA Executive รุ่น 36 MBA English Program รุ่น 15 ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดของคุณสมบัติที่รับสมัครและกำหนดการรับสมัครของแต่ละโปรแกรม ได้ที่เมนู Admissions MBA CHULA  CHULALONGKORN BUSINESS SCHOOL Open for application academic year 2020 Please check detail of Application Schedule, Applicants Qualifications and Submit Application Documents at  Menu

CU-BEST (English) 2/2019 – Open for Applications | เปิดรับสมัครสอบ CU-BEST(English) 2/2019

2019-10-17T03:36:28+00:00 By |

CUBEST(English) 2/2019 Open for Applications ! ————————————————————————— CUBEST(English) for apply to MBA English Program Application Period :  October 1 - December 1, 2019 Announce ID-TEST AND Place : December 9, 2019 Examination Date : Sunday, December15, 2019. (9am-12pm) more information at : https://mba.cbs.chula.ac.th/cu-best-english Go to Application Website

ประกาศรายชื่อนิสิตใหม่ หลักสูตร MBA นักบริหารรุ่นที่ 35 | Announcement of the Successful applicants admitted to the Program MBA Executive 35

2019-09-26T10:06:21+00:00 By |

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกาศรายชื่อนิสิตใหม่ หลักสูตร MBA นักบริหารรุ่นที่ 35 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 [ รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นนิสิตใหม่ ] [ กำหนดการกิจกรรมสัมมนาปฐมนิเทศและรายละเอียดการรายงานตัว ] คู่มือการใช้งานระบบสั่งพิมพ์ใบชำระเงินค่าธรรมเนียมปรับพื้นฐานของคณะฯ [ คลิกที่นี่ ] [ คู่มือการกรอกข้อมูลประวัตินิสิตใหม่ในเว็บไซด์บัณฑิตวิทยาลัย ] ขั้นตอนการรายงานตัว : กรอกข้อมูลในใบรายงานตัวนิสิตใหม่ให้เรียบร้อย(อยู่ในดาวน์โหลดไฟล์เอกสารด้านบน) ยื่นเอกสารทั้งหมด ให้แก่เจ้าหน้าที่(ใบรายงานตัว,ใบเสร็จที่โอนค่าเรียนปรับพื้นฐานทางธนาคาร) เซ็นชื่อในเอกสารที่จนท.เตรียมไว้ให้ ทำการกรอกข้อมูลต่างๆเช่น ข้อมูลเข้าร่วมการสัมมนา, ไซส์เสื้อ และตรวจสอบข้อมูลนิสิตเพื่อจัดทำหนังสือ Directory นิสิตใหม่ ทำการแก้ไข และเซ็นชื่อกำกับให้เรียบร้อย คืนเอกสารทั้งหมดและเสื้อตัวอย่างให้แก่เจ้าหน้าที่ รายงานตัวได้ ระหว่างวันที่ 27-29 กันยายน 2562 ที่ ห้องสำนักงานหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA)                     ห้อง 506ชั้น 5 อาคารอนุสรณ์ 50 ปี                    คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  –

ประกาศรายชื่อนิสิตใหม่ โปรแกรม MBA Young Executive นักบริหารระดับต้น รุ่นที่ 26/2

2019-09-20T02:47:56+00:00 By |

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกาศรายชื่อนิสิตใหม่ โปรแกรม MBA Young Executive 26/2 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต นักบริหารระดับต้น รุ่นที่ 26/2 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 [ ประกาศรายชื่อ ] ผลการพิจารณาถือเป็นที่สิ้นสุด ! รายงานตัวเพื่อยืนยันการเป็นนิสิตใหม่ ระหว่างวันที่ 20-22 กันยายน 2562 ที่ ห้องหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA)                     ชั้น5 ห้อง506 อาคารอนุสรณ์ 50 ปี                    คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย                    - วันธรรมดา ตั้งแต่เวลา 8.30 – 19.00 น. (ปิดพักเที่ยงระหว่างเวลา 12.00-13.00 น.)   - เสาร์อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 9.00-

GRAND OPEN HOUSE 2019 : 6 October 2019

2019-09-10T09:39:15+00:00 By |

Chulalongkorn Business School GRAND OPEN HOUSE 2019 ---------------------------------------------------------------------- Explore to All Graduate Program from Chulalongkorn Business School : MBA : MBA Regular, Young Executive, Executive, English Program MM : Master of Managment MS in Marketing MS Finance MS  Insurance Master of Accounting MSCG MS in IT and  PH.D. Program and CU-BEST , CU-BEST(English) examination

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์รอบสอง หลักสูตร MBA นักบริหารรุ่นที่ 35

2019-08-29T08:42:58+00:00 By |

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์รอบที่2 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต นักบริหารรุ่นที่ 35 [ ดูรายชื่อ ] โจทย์การสัมภาษณ์รอบ 2 ขอให้ท่านเตรียมนำเสนอกลยุทธ์ในการพัฒนาธุรกิจขององค์กรที่ท่านสังกัดอยู่ หรือนำเสนอแผนในการเริ่มต้น ธุรกิจใหม่ของท่าน โดยนำเสนอการวิเคราะห์โอกาสและข้อจำกัดในสภาพแวดล้อมปัจจุบันที่ส่งผลกระทบ กับธุรกิจที่ท่านต้องการนำเสนอ พร้อมทั้งเสนอแนะกลยุทธ์ธุรกิจที่แสดงถึงวิสัยทัศน์ของท่านโดยสังเขป ( ท่านมีเวลาในการนำเสนอไม่เกิน 5 นาที )

CU BEST ครั้งที่ 4/2562 สำหรับผู้ที่ต้องการสมัครสอบหลักสูตร MBA และหลักสูตรอื่นๆของคณะฯ

2019-08-27T03:07:39+00:00 By |

CUBEST ครั้งที่ 4/2562 การสอบความถนัดทางธุรกิจแนว GMAT สำหรับใช้เป็นหลักฐานในการสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรต่างๆในระดับปริญญาโท/เอก ของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เช่น หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(MBA), หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ, หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาการตลาด, หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต เป็นต้น เปิดรับสมัครสอบระหว่างวันที่                  : 1 กันยายน - 4 พฤศจิกายน 2562 ประกาศผังที่นั่งสอบและเลขที่สอบ         : 11 พฤศจิกายน 2562 วันสอบ                                   

Announcement of applicants qualified for the interview – MBA Young Executive # 26/2 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โปรแกรม MBA นักบริหารระดับต้น รุ่นที่ 26/2

2019-08-27T02:56:42+00:00 By |

Announcement of applicants qualified for the interview – MBA Young Executive # 26/2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โปรแกรม MBA นักบริหารระดับต้น รุ่นที่ 26/2 ดูรายชื่อ(เรียงตามลำดับตัวอักษร) [ CLICK ] ดูตารางวันสอบสัมภาษณ์ [ CLICK ] - ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ที่มีรายละเอียดเอกสารในช่องหมายเหตุเพิ่มเติม ขอให้นำเอกสารดังกล่าวส่งที่หลักสูตร หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อหลักสูตรฯ ที่ 02-2185717 สำหรับวันสอบสัมภาษณ์ : - ให้ผู้สมัครนำ บัตรประชาชน และ เอกสารการสมัครฉบับจริง (ซึ่งได้ส่งสำเนามาก่อนหน้านี้แล้ว) เช่น ผลคะแนนสอบCU-BEST,CU-TEP, Transcript, หนังสือรับรองการทำงาน มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ในวันที่สัมภาษณ์ (นำมาแสดงเป็นหลักฐานเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบในวันสัมภาษณ์เท่านั้น เจ้าหน้าที่ไม่ได้เก็บไป) [ ผู้สมัครสามารถขอผลสอบCU-TEP ตัวจริงได้โดยตรงที่ศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย] -