News

ประกาศเลขที่สอบและผังสอบ CU-BEST ครั้งที่ 3/62

2019-07-12T02:46:40+00:00 By |

ประกาศเลขที่สอบและผังสอบ CU-BEST ครั้งที่ 3/62 [ รายชื่อและเลขที่สอบ ] [ ผังที่นั่งสอบและห้องสอบ ] ผู้เข้าสอบสามารถตรวจสอบตำแหน่งห้องสอบต่างๆ ได้จากแผนที่และผังตึกภายในคณะฯ ด้านล่างนี้ [แผนที่บริเวณพื้นที่รอบคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี] [ผังตำแหน่งห้องต่างๆในอาคารของคณะฯ] *ผู้เข้าสอบสามารถมาตรวจสอบรายชื่อและดูตำแหน่งห้องต่างๆได้อีกครั้งในวันสอบที่บริเวณใต้อาคารไชยยศสมบัติ2 ชั้นล่าง (ฝั่งสนามหญ้าด้านตึกไชยยศสมบัติ) ผู้เข้าสอบสามารถเข้าไปตรวจสอบห้องสอบและเลขที่สอบได้อีกทางหนึ่งที่ระบบรับสมัครสอบ CUBEST  เมนู “ใบสมัคร” -> พิมพ์สถานที่สอบ หมายเหตุ : – หากผู้สมัครสอบไม่พบชื่อของตน กรุณาตรวจสอบว่าได้ระบุคำนำหน้าที่หน้าชื่อของผู้สมัครหรือพิมพ์ชื่อเป็นภาษาอังกฤษหรือไม่ (โดยดูรายชื่อจากหน้าที่ 1,20-23 ของเอกสารนี้) ตัวอย่างเช่น ผู้สมัครชื่อ รักเรียน แต่พิมพ์ชื่อในใบสมัครออนไลน์ว่า “นายรักเรียน” ขอให้ดูที่ตัวอักษร “น” หรือผู้สมัครชื่อ “ขยัน” แต่พิมพ์ชื่อในใบสมัครออนไลน์เป็นภาษาอังกฤษว่า “Khayan” ขอให้ดูที่หน้าแรกของเอกสาร – ผู้สมัครที่ประสงค์จะแก้ไข ชื่อ – นามสกุล ที่ระบุในประกาศ จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลในระบบรับสมัครออนไลน์โดยตรงได้แล้ว หากประสงค์ขอแก้ไข ขอให้ส่ง Fax สำเนาบัตรประชาชน,ระบุชื่อ-นามสกุล และเลขประจำตัวสอบให้ชัดเจนและแจ้งความจำนง ขอแก้ไขและรายละเอียด มาที่เบอร์แฟกซ์ 02-2553020 หรือทาง mba@cbs.chula.ac.th

CU BEST ครั้งที่ 3/2562 สำหรับผู้ที่ต้องการสมัครสอบหลักสูตร MBA ตั้งแต่รอบเทอมปลาย ปี 2562 ขึ้นไป

2019-05-28T08:16:33+00:00 By |

CUBEST ครั้งที่ 3/2562 การสอบความถนัดทางธุรกิจแนว GMAT สำหรับใช้เป็นหลักฐานในการสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรต่างๆในระดับปริญญาโท/เอก ของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เช่น หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(MBA), หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ, หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาการตลาด, หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต เป็นต้น เปิดรับสมัครสอบระหว่างวันที่       : 16 พฤษภาคม - 5 กรกฏาคม 2562 ประกาศผังที่นั่งสอบและเลขที่สอบ: 12 กรกฏาคม 2562 วันสอบ                                  : 21 กรกฏาคม 2562 ( ผลสอบรอบนี้สามารถใช้สมัครสอบในโปรแกรม MBA Young Executive รุ่น

ประกาศรายชื่อนิสิตใหม่ โปรแกรม MBA Regular (ภาคปกติ) รุ่นที่ 38

2019-05-10T12:51:56+00:00 By |

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกาศรายชื่อนิสิตใหม่ โปรแกรม MBA Regular # 38 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ภาคปกติ รุ่นที่ 38 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 [ ประกาศรายชื่อ ] ผลการตัดสินถือเป็นที่สิ้นสุด ! รายงานตัวเพื่อยืนยันการเป็นนิสิตใหม่ ระหว่างวันที่ 13-15 พฤษภาคม 2562 ที่ ห้องหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA)                     ชั้น5 ห้อง506 อาคารอนุสรณ์ 50 ปี                    คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - วันธรรมดา ตั้งแต่เวลา 8.30 – 19.00 น. (ปิดพักเที่ยงระหว่างเวลา 12.00-13.00 น.)   - เสาร์อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 9.00- 15.00 

ประกาศรายชื่อนิสิตใหม่ โปรแกรม MBA Young Executive นักบริหารระดับต้น รุ่นที่ 26/1

2019-05-10T09:45:01+00:00 By |

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกาศรายชื่อนิสิตใหม่ โปรแกรม MBA Young Executive 26/1 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต นักบริหารระดับต้น รุ่นที่ 26/1 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 [ ประกาศรายชื่อ ] ผลการพิจารณาถือเป็นที่สิ้นสุด ! รายงานตัวเพื่อยืนยันการเป็นนิสิตใหม่ ระหว่างวันที่ 10-12 พฤษภาคม 2562 ที่ ห้องหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA)                     ชั้น5 ห้อง506 อาคารอนุสรณ์ 50 ปี                    คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย                    - วันธรรมดา ตั้งแต่เวลา 8.30 – 19.00 น. (ปิดพักเที่ยงระหว่างเวลา 12.00-13.00 น.)   - เสาร์อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 9.00-

New Student Admissions Announcement for MBA English Program # 14

2019-05-10T04:06:02+00:00 By |

MBA Program Faculty of Commerce and accountancy, Chulalongkorn University New Student Admissions Announcement for MBA English Program # 14 For 1st Semester, Academic Year 2019 [ Check name list ] Report to MBA Office in presence, make the payment for foundation course and Submit the documents  at : MBA Program Office, Room 506, 5th

เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ MBA นักบริหาร (MBA Executive) รุ่นที่ 35

2019-04-02T04:47:35+00:00 By |

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต MBA CHULA เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ โปรแกรมนักบริหาร Executive รุ่นที่ 35 -------------------------------------------------------------------------------------- ระยะเวลารับสมัคร: จนถึงวันที่ 20 กรกฏาคม2562 กำหนดการรับสมัครทั้งหมดและเว็บไซด์ระบบรับสมัคร ดูได้ที่ : https://mba.cbs.chula.ac.th/admissions รายละเอียดคุณสมบัติและค่าใช้จ่าย ดูได้ที่ https://mba.cbs.chula.ac.th/wp-content/uploads/sites/7/2018/10/Exec-35.pdf

เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ MBA นักบริหารระดับต้น (Young-Executive) รุ่น 26/2

2019-04-02T03:56:12+00:00 By |

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต MBA CHULA เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ โปรแกรมนักบริหารระดับต้น Young Executive รุ่นที่ 26/2 (รุ่นเรียนตอนเย็นวันธรรมดา) -------------------------------------------------------------------------------------- ระยะเวลารับสมัคร:1เมษายน-26กรกฏาคม2562 กำหนดการรับสมัครทั้งหมดและเว็บไซด์ระบบรับสมัคร ดูได้ที่ : https://mba.cbs.chula.ac.th/admissions รายละเอียดคุณสมบัติและค่าใช้จ่าย ดูได้ที่ :https://mba.cbs.chula.ac.th/wp-content/uploads/sites/7/2018/10/Y-ex-26.1-and-26.2.pdf

ประกาศสำหรับผู้ที่สมัครโปรแกรม MBA Regular (ภาคปกติ) รุ่นที่ 38

2019-02-28T10:13:25+00:00 By |

หลังจากที่ผู้สมัครทำการกรอกใบสมัครออนไลน์กับทางบัณฑิตวิทยาลัยแล้ว !!! ให้ผู้สมัครส่งหลักฐานการสมัครมาที่หลักสูตรทางไปรษณีย์ ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2562 โดยยึดวันที่ตามตราประทับไปรษณีย์เป็นสำคัญ (วงเล็บมุมซองด้านขวา "สมัคร MBA ภาคปกติ") หลักฐานการสมัคร 1. สำเนาบัตรประชาชน 2. สำเนา Transcript การศึกษาในระดับปริญญาตรี 3. จดหมายรับรองการทำงาน 4. สำเนาคะแนนสอบ CU-TEP ที่ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ และ CU-BEST 5. หนังสือรับรอง Recommendation Letter ที่อยู่ส่งเอกสาร หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

CU BEST ครั้งที่ 2/2562 สำหรับผู้ที่ต้องการสมัครสอบหลักสูตร MBA ตั้งแต่รอบเทอมปลาย ปี 2562 ขึ้นไป

2019-02-28T08:55:52+00:00 By |

CUBEST ครั้งที่ 2/2562 การสอบความถนัดทางธุรกิจแนว GMAT สำหรับใช้เป็นหลักฐานในการสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรต่างๆในระดับปริญญาโท/เอก ของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เช่น หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(MBA), หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ, หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาการตลาด, หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต เป็นต้น เปิดรับสมัครสอบระหว่างวันที่       : 1 มีนาคม - 15 พฤษภาคม 2562 ประกาศผังที่นั่งสอบและเลขที่สอบ: 21 พฤษภาคม 2562 วันสอบ                                  : 26 พฤษภาคม 2562 ( ผลสอบรอบนี้ไม่สามารถใช้เพื่อการสมัครสอบสัมภาษณ์ในโปรแกรม MBA ภาคปกติที่หมดเขตรับสมัครในวันที่ 31 มีนาคมนี้ หรือโปรแกรม MBA

ประกาศเกี่ยวกับการรับผลคะแนนสอบ CUTEP เพื่อสมัครในหลักสูตรฯ

2019-06-10T10:20:49+00:00 By |

สำหรับผู้ที่ต้องการสมัครในโปรแกรม MBA  Young Executive รุ่นที่  26/2 สามารถใช้คะแนน CUTEP รอบปกติ 11/2019 (Test Date 28 ก.ค. 62) และ รอบ E-Testing 17/2019 (Test Date 28 ก.ค. 62) โดยต้องส่งคะแนนมาพร้อมหลักฐานการสมัครภายในวันที่ 11 สิงหาคม 62 ตามกำหนดการชำระเงินและส่งหลักฐานการสมัคร (โดยหลังจากที่ปิดรับสมัคร Online ในวันที่ 26 กรกฏาคม 2562 ทางหลักสูตรฯจะคัดเลือกผู้มีสิทธิ์ส่งเอกสารการสมัครและชำระเงินโดยพิจารณาจากผลคะแนน CU-BEST ก่อน เท่านั้น) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- สำหรับผู้ที่ต้องการสมัครในโปรแกรม MBA  Executive รุ่นที่  35 สามารถใช้คะแนน CUTEP รอบปกติ 12/2019 (Test Date 11 สิงหาคม 62)