กิจกรรม Study Trip : MBA Executive รุ่นที่ 32 ณ ประเทศสกอตแลนด์

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตจัดกิจกรรม Study Trip สำหรับนิสิตหลักสูตร MBA Executive รุ่นที่ 32 ณ ประเทศสกอตแลนด์ โดยมีการฟังบรรยายหัวข้อต่างๆทางด้านธุรกิจ ณ University of Glasgow และ ศึกษาดูงานบริษัทชั้นนำต่างๆเช่น BAE Systems Castlight Financial , Glengoyne whisky เป็นต้น พร้อมเดินทางชมสถานที่สำคัญต่างๆระหว่างวันที่ 5-11 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา

2018-09-28T03:53:40+00:00 By |