หลักสูตร MBA ย้ายออฟฟิศสำนักงานชั่วคราว | MBA Office moved to temporary Office

หลักสูตร MBA CHULA ย้ายสำนักงานจากเดิม อาคารอนุสรณ์ 50 ปีชั้น 5 ไปยังสำนักงานชั่วคราว ณ ห้อง 315 ชั้น 3 อาคารไชยยศสมบัติ 1
(ดูแผนผังจากรูปด้านล่าง)


MBA Office move to Temporary Office
at Room 315, 3rd Floor, Jaiyossombat 1
(Check map below)

2018-09-21T08:17:17+00:00 By |