หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จัดกิจกรรมปฐมนิเทศน์นิสิตใหม่ หลักสูตร English program รุ่นที่ 12

ข่าวกิจกรรมหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จัดกิจกรรมปฐมนิเทศน์นิสิตใหม่ หลักสูตร English program รุ่นที่ 12
ระหว่างวันที่ 10 – 11 มิถุนายน ณ. โรงแรมสามพรานริเวอร์ไซต์ จ. นครปฐม

2017-12-19T08:33:19+00:00 By |