ศึกษาดูงาน ณ. สาธารณรัฐไต้หวัน

ข่าวกิจกรรม

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตได้นำนิสิตนักบริหารระดับต้นรุ่นที่ 22/2 ศึกษาดูงาน ณ. สาธารณรัฐไต้หวัน
เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ในด้านการบริหารธุรกิจ พร้อมทั้งร่วมฟังบรรยายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านธุรกิจกับมหาวิทยาลัย
NATIONAL CHENGCHI UNIVERSITY และเยี่ยมชมกระบวนการผลิต การจัดการ ธุรกิจจากบริษัทชั้นแนวหน้าของสาธารณรัฐไต้หวัน
ในระหว่างวันที่ 21-24 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา

2018-06-18T18:44:56+00:00 By |