ศึกษาดูงานที่ ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด

ข่าวกิจกรรม

ผศ.ดร.ธารทัศน์ โมกขมรรคกุล ได้นำนิสิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต นักบริหารระดับต้น รุ่นที่ 23/1 ศึกษาดูงานกระบวนการผลิต บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โรงงานแปรรูปเนื้อไก่ครบวงจร จ. สระบุรี ในวันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมาเพื่อเพิ่มประสบการณ์ในด้านธุรกิจให้แก่นิสิต

2018-06-18T18:44:40+00:00 By |