ทัศนศึกษาดูงาน ณ. โรงไฟฟ้าหนองแซง

ข่าวกิจกรรม

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต และ ผศ.ดร.สิริอร เศรษฐมานิต ได้นำนิสิตสูตร Young – Exec. รุ่นที่ 23/1 ทัศนศึกษาดูงาน ณ โรงไฟฟ้าหนองแซง ในเครือกลุ่ม บริษัท กัลฟ์ เจพี เอ็นเอส จำกัด จ.สระบุรี เมื่อวันอาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา โดยมีคุณ มาโนทย์ พงษ์พาลี ผู้จัดการโรงไฟฟ้าหนองแซงเป็นผู้บรรยายให้ความรู้แก่นิสิต และ พาเยี่ยมชมสถานที่

2017-12-19T22:37:17+00:00 By |