ศึกษาดูงานที่ อิชิตัน กรีน แฟคทอรี่

ข่าวกิจกรรม

ผศ.ดร.ธารทัศน์ โมกขมรรคกุล ได้นำนิสิตสูตร Young – Exec. รุ่นที่ 23/2 เรียนในวิชา การจัดการด้านการดำเนินงาน เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ โรงงานผลิตสินค้า และคลังสินค้าอัตโนมัตของ “อิชิตัน กรีนที แฟคทอรี่” นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ จ.พระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2650 ที่ผ่านมา

2017-12-19T15:20:04+00:00 By |