การศึกษาดูงานบริษัท บริษัท สยาม ไวเนอรี่ จำกัด

ข่าวกิจกรรม

ผศ.ดร.สิริอร เศรษฐมานิต ได้นำนิสิตหลักสูตรบริหารธุรกิจ Young-Executive รุ่นที่ 23/2 ศึกษาดูงานบริษัท บริษัท สยาม ไวเนอรี่ จำกัด ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในวิชา การจัดการด้านการดำเนินงาน เข้าร่วมฟังการบรรยายและเยี่ยมชมการดำเนินงานของบริษัท เพื่อเป็นการสร้างเสริมประสบการณ์จากสถานที่จริงให้แก่นิสิตในวันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา

2018-06-18T18:45:39+00:00 By |