หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จัดกิจกรรมปฐมนิเทศน์ให้แก่นิสิต Executive รุ่นที่ 33

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศน์ นิสิตใหม่หลักสูตร Executive รุ่นที่ 33

เพื่อสร้างความพร้อมให้แก่นิสิต และพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มในระหว่างวันที่ 6-8 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา ณ จังหวัด ชลบุรี

2017-12-19T22:39:45+00:00 By |