เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ MBA นักบริหาร (MBA Executive) รุ่นที่ 35

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต MBA CHULA
เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ โปรแกรมนักบริหาร Executive รุ่นที่ 35

————————————————————————————–

ระยะเวลารับสมัคร: จนถึงวันที่ 20 กรกฏาคม2562
กำหนดการรับสมัครทั้งหมดและเว็บไซด์ระบบรับสมัคร ดูได้ที่
: https://mba.cbs.chula.ac.th/admissions
รายละเอียดคุณสมบัติและค่าใช้จ่าย ดูได้ที่
https://mba.cbs.chula.ac.th/wp-content/uploads/sites/7/2018/10/Exec-35.pdf

2019-04-02T04:47:35+00:00 By |