เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ MBA นักบริหารระดับต้น (Young-Executive) รุ่น 26/2

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต MBA CHULA
เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ โปรแกรมนักบริหารระดับต้น Young Executive รุ่นที่ 26/2
(รุ่นเรียนตอนเย็นวันธรรมดา)

————————————————————————————–

ระยะเวลารับสมัคร:1เมษายน-26กรกฏาคม2562
กำหนดการรับสมัครทั้งหมดและเว็บไซด์ระบบรับสมัคร ดูได้ที่
: https://mba.cbs.chula.ac.th/admissions
รายละเอียดคุณสมบัติและค่าใช้จ่าย ดูได้ที่
:https://mba.cbs.chula.ac.th/wp-content/uploads/sites/7/2018/10/Y-ex-26.1-and-26.2.pdf

2019-04-02T03:56:12+00:00 By |