จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ต่อไปนี้จะเรียกว่า ‘จุฬาฯ /เรา’) เป็นผู้ให้บริการเว็บไซต์  https://www.chula.ac.th/  รวมไปถึงแพลตฟอร์มออนไลน์ และช่องทางโซเชียลมีเดียอื่นๆ ในเครือจุฬาฯ ขอเรียนว่า จุฬาฯ เคารพความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งาน และตระหนักดีว่าข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานแต่ละท่านมีความสำคัญอย่างยิ่ง จุฬาฯ จึงต้องการที่จะชี้แจงให้ทราบเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน