Skip to main content

18 Jan 2021 : ประกาศเกี่ยวกับการรับสมัคร และการรับสมัครสอบ CU-BEST

หลักสูตรฯ จะประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครและกำหนดการเพิ่มเติม รวมถึงการสอบ CU-BEST ครั้งที่1/2564 และ CUBEST(Eng) 1/2021 ภายในวันพุธที่ 20 มกราคมนี้ ทางเว็บไซด์ mba.cbs.chula.ac.th และทาง Facebook : MBA CHULA
MBA Chula will announce further details about the admission schedule ,CU-BEST (Thai) 1/2021 and CU-BEST (Eng) 1/2021 by 20 January 2021 through website : mba.chula.ac.th and Facebook : MBA CHULA

ประกาศ ณ วันที่ 18 มกราคม 2564

หลักสูตรฯ ปิดที่ทำการชั่วคราว

ตามที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีประกาศปิดที่ทำการเป็นการชั่วคราวเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19
https://www.chula.ac.th/news/37330/
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA CHULA) จึงไม่สามารถเปิดให้บริการติดต่อสอบถาม ณ ห้องหลักสูตร จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2564
ทั้งนี้ ท่านสามารถติดต่อหลักสูตรได้ทางช่องทางอื่น เช่น
Facebook: MBA CHULA
https://www.facebook.com/mbachulalongkorn/
หรือติดต่อทาง E-mail: mba@cbs.chula.ac.th
ขออภัยในความไม่สะดวก ขอบคุณค่ะ

********************************************************************

ข่าวสารล่าสุด :
CUBEST ปิดระบบรับสมัครชั่วคราว – https://mba.cbs.chula.ac.th/cubesttempclosed/
 
ดูรายละเอียดข้อมูลหลักสูตร MBA
Program ต่างๆ – https://mba.cbs.chula.ac.th/programs/

ประกาศเกี่ยวกับระบบรับสมัครสอบ CUBEST / CUBEST(English)

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดที่ยังไม่มีความชัดเจน จึงขอปิดระบบรับสมัครสอบ CUBEST ชั่วคราว ไปจนถึงวันที่ 17 มกราคม 2564 นี้
ทั้งนี้ กำหนดการสอบ CUBEST ครั้งที่1/64 และ CUBEST(Eng) 1/2021 ยังคงเดิม อย่างไรก็ตาม ขอให้ผู้สมัครติดตามประกาศความคืบหน้าโดยหากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ จะมีการแจ้งอีกครั้งทาง Website และทาง FB MBA CHULA เป็นระยะๆ
สำหรับผู้ที่ได้ทำการสมัครแล้วรอผลการชำระเงิน หรือต้องการสั่งพิมพ์ใบชำระเงิน สามารถชะลอการชำระไปก่อนได้ เพราะกำหนดปิดรับสมัครสอบในต้นเดือนกุมภาพันธ์และไม่มีการจำกัดจำนวนที่นั่งผู้เข้าสอบเหมือนการสอบ CU-TEP

During the Spread of the COVID-19 Pandemic in Thailand, CUBEST Application Website will temporary closed until Sunday , January 17, 2021 or otherwise, will announce detail of application again.
Please updated from MBA Website or Facebook : MBA CHULA

รายละเอียดการรับสมัครสอบ
การสอบ CUBEST – https://mba.cbs.chula.ac.th/admission/cu-best-thai/
การสอบ CUBEST(English) – https://mba.cbs.chula.ac.th/admission/cu-bestenglish/

MBA Facebook : https://www.facebook.com/mbachulalongkorn

Application Website CUBEST and CUBEST(English) will be closed for Holidays

ระบบรับสมัครสอบ CUBEST และ CUBEST(English)
จะปิดระบบชั่วคราว ตั้งแต่วันอังคารที่ 29 ธันวาคม 2563 จนถึงวันอาทิตย์ที่ 3 มกราคม 2564 และจะเปิดระบบรับสมัครใหม่อีกครั้ง ในวันจันทร์ที่ 4 มกราคม 2564
Application Website CUBEST and CUBEST(English)
will be closed between Tuesday, December 29, 2020 until Sunday, January 3, 2021 . The system will open again on Monday, January 4, 2021.

Updated : December 28,2020

Announce the list name of applicants for CU-BEST(English) 2/2020

Announce the list name of applicants for CU-BEST(English) 2/2020
ประกาศเลขที่สอบและผังสอบ การสอบ CU-BEST(English) ครั้งที่ 2/2020

[ Listname ]
[ Exam Room ]

or Applicants can check information by log in through
CUBEST(English) Application Website


Exam Date : Sunday, December13, 2020. (9am – 12 pm)
Score Announcement : Wednesday, December16,2020. throught CUBEST(English) Application Website


MAP OF CBS

ระเบียบในการสอบ CU-BEST(English) : Test Taking Policy

1. เวลาเริ่มสอบ 9.00 น. – 12.00 น.
The duration of exam is between 9.00 am – 12.00 pm

2. ผู้ที่มาหลังเวลา 9.30 น. จะไม่อนุญาติให้เข้าสอบ
Any Person arrive later than 9.30 am will not be allow to take exam.

3. ต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุมาแสดงเพื่อเป็นหลักฐานต่อ
  เจ้าหน้าที่คุมสอบ และจะต้องแสดงหลักฐานหากมีการเปลี่ยนแปลงชื่อ / นามสกุล
  ระหว่างช่วงการสมัคร
Applicants must present their valid Thai national ID card/passport with their current pictures
     to participate in the room. Those who had their names or last names changed must also
     present formal evidence of the changes.  

4. ห้ามใช้เครื่องคำนวณทุกประเภท  และ ปิดเครื่องมือสื่อสารทุกชนิด
Do not use calculator in the exam. Turn off any communication devices during exam.

5. ต้องแต่งกายสุภาพในการเข้าสอบ
Wear proper attire

6. ห้ามคัดลอกเนื้อหาส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อสอบ  ไม่ว่าจะเป็นวิธีการใดๆออกไปนอกห้องสอบโดยเด็ดขาด
Regardless of a means, the exam contents must not be copied, duplicated or taken out of the exam location.

7. หากทุจริตในการสอบ จะโดนตัดสิทธิ์ในการสอบ CU-BEST ตลอดไป
In case of cheating, the applicants will not be allowed to take the exam again.

เพื่อเป็นการปฏิบัติตามมาตรการรักษาระยะห่างเพื่อป้องกันการระบาดของเชื้อโควิด ขอให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติ ดังนี้

1.ก่อนขึ้นอาคาร จะต้องผ่านจุดคัดกรอง ตรวจวัดอูณหภูมิจากเจ้าหน้าที่อาคาร
2. สแกน Application “ไทยชนะ” ณ จุดทางเข้าอาคาร
3. ระหว่างที่อยู่ภายในพื้นที่คณะฯ โดยเฉพาะในระหว่างการสอบ โปรดสวมหน้ากากอนามัย
    ตลอดเวลา
4. เมื่อถึงเวลาเข้าสอบ ให้ผู้เข้าสอบเข้าห้องสอบโดยรักษาระยะห่างในการเข้าห้องสอบ และ
    ตรวจสอบตำแหน่งที่นั่งให้ถูกต้องก่อนนั่งสอบ
5. อุปกรณ์เครื่องเขียนที่แจกให้ผู้เข้าสอบ เมื่อใช้เสร็จแล้วขอให้นำติดตัวกลับ ไม่วางทิ้งไว้
6. ในกรณีที่ผู้เข้าสอบมีผู้ติดตามมาด้วย ให้รอที่บริเวณโถงใต้อาคารอนุสรณ์ 50 ปีเท่านั้น
7. เมื่อจะออกจากอาคารคณะฯ ให้สแกน Application “ไทยชนะ” อีกครั้งเพื่อเช็คเอาท์
    ผู้เข้าสอบสามารถพกพาอุปกรณ์ทำความสะอาด เช่นเจลแอลกอฮอล์ โดยสามารถวางบนโต๊ะระหว่างการสอบได้ อย่างไรก็ตาม ทางศูนย์ทดสอบ ได้วางแอลกอฮอล์ทำความสะอาดไว้ที่หน้าห้องสอบเพื่อความสะดวก

————————————————————————————————-
 In accordance with measures and guidelines required by related authorities. All Applicants are required to wear a mask at all times when they are in the the exam room.

MBA OPEN HOUSE 2021 Channel:Watch Everywhere!

รายละเอียดของหลักสูตร MBA CHULA สำหรับผู้สนใจเข้าศึกษาต่อในปีการศึกษา 2564
โดยสามารถติดตามรายละเอียดจากที่ไหนและเวลาใดก็ได้ โดยไม่จำเป็นต้องมาร่วมงาน OPEN HOUSE ที่คณะบัญชี จุฬาฯ

MBA OPEN HOUSE : SECTION 1 “Business Trend”
เทรนด์ธุรกิจที่เปลี่ยนไป

ปัจจุบัน ผู้บริหารในองค์กรต่างๆ มีการนำหลักการของ CSV(Creating Shared Value) เข้ามาใช้ในการบริหารธุรกิจด้วย เรามาดูตัวอย่างของธุรกิจต่างๆว่าเค้ามีวิธีการอย่างไร เพื่อเป็นการปูพื้นฐานให้เกิดความเข้าใจก่อนจะเข้าไปสู่การทำความรู้จักกับหลักสูตรฯต่อไป

MBA OPEN HOUSE : SECTION 2 “Introduction”
MBA Chula มีเรียนอะไรบ้าง?

ทำความรู้จักกับหลักสูตร MBA CHULA ให้มากขึ้น ทั้งส่วนของโปรแกรมต่างๆที่เปิดสอน เนื้อหาและโครงสร้างหลักสูตร รวมถึงโอกาสได้เปิดโลกกว้างกับโครงการพิเศษในต่างประเทศอย่างเช่นโปรแกรม GBT และ Exchange Program

MBA OPEN HOUSE : SECTION 3 “How to Apply”
ขั้นตอนการสมัคร

เมื่อตัดสินใจที่อยากจะมาเรียนที่ MBA CHULA ก็มาดูวิธีการกันเลยว่า กระบวนการสมัครนั้นต้องทำอย่างไรบ้าง โดยก่อนอื่นเลย จะต้องตรวจสอบกำหนดการรับสมัครประจำปีการศึกษากันก่อน แต่ละโปรแกรมต้องมีผลคะแนนอะไร แล้วผลคะแนนนั้นๆมีสอบเมื่อไหร่บ้างล่ะ? นอกจากนี้ บางคนอาจจะยังไม่รู้วิธีการว่าในระบบรับสมัครนั้นจะมีให้กรอกอะไรบ้าง เพราะฉะนั้น มาดูกัน ว่าจะต้องเตรียมตัวอะไรก่อนจะเข้าไปกรอกสมัครออนไลน์ด้วยไหม?

กำหนดการรับสมัคร และการสอบ CUBEST ประจำปีการศึกษา 2564
MBA REGULAR – click
[ Detail Regular #40 ]
MBA YOUNG EXECUTIVE – click
[ Detail Young Executive 28/1 ] [ Detail Young Executive 28/1 ]
MBA EXECUTIVE – click
[ Detail Executive #37 ]
MBA ENGLISH PROGRAM – click
[ Detail English#16 ]
CUBEST – click
CUBEST(English) – click

FAQ คำถามเกี่ยวกับหลักสูตรและระบบรับสมัคร
————————————————
ภาษาไทย | ภาษาอังกฤษ

หรือสอบถามคำถามเพิ่มเติมได้จาก FB MBA CHULA โดยจะมีการตอบคำถามผ่านทางหน้าเพจเป็นระยะๆ

************************************************************

และพบกับงาน CBS OPEN HOUSE 2021 แนะนำหลักสูตรปริญญาโทต่างๆของคณะ ได้ในวันอาทิตย์ที่ 19 ธันวาคม 2563 นี้
(ทางระบบ Online)
ติดตามรายละเอียดและข้อมูลได้จากทาง
CBS WEBSITE
CBS FACEBOOK

ประกาศเลขที่นั่งสอบและผังสอบ CUBEST ครั้งที่4/2563

ประกาศเลขที่นั่งสอบและผังสอบ CUBEST ครั้งที่ 4/2563
รายชื่อและเลขที่สอบ
ห้องสอบและสถานที่สอบ

***********************************************

เพื่อเป็นการปฏิบัติตามมาตรการรักษาระยะห่างเพื่อป้องกันการระบาดของเชื้อโควิด ขอให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติ ดังนี้

1.ก่อนขึ้นอาคาร จะต้องผ่านจุดคัดกรอง ตรวจวัดอูณหภูมิจากเจ้าหน้าที่อาคาร
2. สแกน Application “ไทยชนะ” ณ จุดทางเข้าอาคาร
3. ระหว่างที่อยู่ภายในพื้นที่คณะฯ โดยเฉพาะในระหว่างการสอบ
โปรดสวมหน้ากากอนามัย
ตลอดเวลา
4. เมื่อถึงเวลาเข้าสอบ ให้ผู้เข้าสอบเข้าห้องสอบโดยรักษาระยะห่างในการเข้าห้องสอบ และ
    ตรวจสอบตำแหน่งที่นั่งให้ถูกต้องก่อนนั่งสอบ (มีประกาศเลขที่นั่งให้ผู้เข้าสอบสามารถตรวจสอบได้อีกครั้งที่หน้าห้อง)
5. อุปกรณ์เครื่องเขียนที่แจกให้ผู้เข้าสอบ เมื่อใช้เสร็จแล้วขอให้นำติดตัวกลับ ไม่วางทิ้งไว้
6. ในกรณีที่ผู้เข้าสอบมีผู้ติดตามมาด้วย ให้รอที่บริเวณโถงใต้อาคารอนุสรณ์ 50 ปีเท่านั้น
7. เมื่อจะออกจากอาคารคณะฯ ให้สแกน Application “ไทยชนะ” อีกครั้งเพื่อเช็คเอาท์
    ผู้เข้าสอบสามารถพกพาอุปกรณ์ทำความสะอาด เช่นเจลแอลกอฮอล์ โดยสามารถวางบนโต๊ะระหว่างการสอบได้ อย่างไรก็ตาม ทางศูนย์ทดสอบ ได้วางแอลกอฮอล์ทำความสะอาดไว้ที่หน้าห้องสอบเพื่อความสะดวก

***********************************************


โดยผู้เข้าสอบสามารถเข้าสู่ระบบรับสมัครสอบ CUBEST ONLINE และตรวจสอบเลขที่นั่งกับผังสอบได้จากเมนู “ใบสมัคร” ในเมนูย่อย “สถานที่สอบ”

***************************************************************
ทางคณะมีการจำกัดพื้นที่ลานจอดรถสำหรับนิสิตและบุคลากรของคณะฯเท่านั้น ผู้เข้าสอบที่นำรถมา สามารถจอดรถได้ที่อาคารจามจุรีสแควร์, อาคารจอดรถคณะรัฐศาสตร์ หรืออาคารจอดรถอื่นๆในบริเวณใกล้เคียง
***************************************************************

ระเบียบในการสอบ CU-BEST

 1. เวลาเริ่มสอบ 9.00 น. – 12.00 น.
 2. ผู้ที่มาหลังจาก 9.30 น.จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าห้องสอบ
 3. ผู้เข้าสอบจะต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดง
  เพื่อเป็นหลักฐานต่อเจ้าหน้าที่คุมสอบ หากไม่ได้นำมาจะ
  ไม่ให้เข้าสอบโดยเด็ดขาด
 4. ในการสอบ ทางศูนย์จัดได้เตรียมเครื่องเขียนสำหรับ
  การสอบไว้ให้ผู้เข้าสอบแล้ว
 5. ห้ามใช้เครื่องคำนวณทุกประเภท และปิดเครื่องมือสื่อสาร
  ทุกชนิด
 6. ต้องแต่งกายสุภาพในการเข้าสอบ
 7. ไม่อนุญาตให้นำกระดาษใดๆเข้าไปยังโต๊ะที่นั่งสอบและ
  ไม่อนุญาตให้นำเนื้อหาส่วนใดของข้อสอบออกจาก
  ห้องสอบ “เด็ดขาด”
 8. หากทุจริตในการสอบ จะโดนตัดสิทธิ์  ในการสอบ
  CU-BEST ตลอดไป

CU BEST ครั้งที่ 1/2564 สำหรับผู้ที่ต้องการสมัครสอบหลักสูตร MBA และหลักสูตรอื่นๆของคณะฯ

CUBEST ครั้งที่ 1/2564

การสอบความถนัดทางธุรกิจแนว GMAT สำหรับใช้เป็นหลักฐานในการสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรต่างๆในระดับปริญญาโท/เอก ของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เช่น หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(MBA), หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ, หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาการตลาด, หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต เป็นต้น

*ผลสอบสามารถใช้ยื่นเพื่อสมัครในโปรแกรมที่เปิดรับสมัครประจำปีการศึกษา 2564 ได้*

เปิดรับสมัครสอบระหว่างวันที่                  : 16 พฤศจิกายน 2563 – 10 กุมภาพันธ์ 2564
(ไม่มีการจำกัดจำนวนที่นั่งผู้เข้าสอบ ผู้สมัครสามารถสมัครสอบได้ตามระยะเวลาที่กำหนด)
ประกาศผังที่นั่งสอบและเลขที่สอบ         : 15 กุมภาพันธ์ 2564
วันสอบ                                                      : วันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 เวลา 9.00-12.00 น.(ตามประกาศล่าสุด ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564) *

หมายเหตุ*
จัดสอบในบริเวณคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงภายใต้สถานการณ์ไม่ปกติ
จะมีการอัพเดทข้อมูลเพิ่มเติมในหน้าประกาศนี้

( ผลสอบรอบนี้สามารถใช้สมัครสอบในโปรแกรมที่เปิดรับสมัครในปีการศึกษา 2564  โดยผลคะแนนมีอายุ 2 ปีนับจากวันที่สอบ)
( หลังจากที่สอบแล้ว คะแนนจะออกหลังจากสอบประมาณ 1-2วัน )

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสอบ CU-BEST

เข้าสู่ระบบรับสมัครสอบ [ CUBEST Application ]

(ระบบรับสมัครจะเปิดให้ผู้สมัครกดเพื่อสมัครสอบได้ในช่วงเวลาที่ประกาศเท่านั้น)

CUBEST(English) 2/2020 – Open for Application

the score test for apply to MBA English Program for academic year 2021
—————————————
Application Period : October1 – December1,2020
Check Test ID (on website) : December 8, 2020
Exam Date : Sunday, December 13, 2020 ( 8 – 12 o’clock)

more detail : Menu CUBEST(English) on website

Apply –> CUBEST(Eng) Application Website 

MBA PROGRAM Academic Year 2021, Open for Application

MBA Program ,
Chulalongkorn Business School
Open Application for academic year 2021

——————————————————————————————–
MBA Regular Program # 40
Application Period : Febuary 1 – March 31 , 2021 (apply through Chulalongkorn Graduate School)
info
MBA Young Executive Program # 28/1
Application Period : November 11,2020 – March 7,2021
info
MBA English Program # 16
Application Period : November 11,2020 – March 7,2021
info
MBA Young Executive Program # 28/2
Application Period : April 1 – July 26, 2021
info
MBA Executive Program # 37
Application Period : December1,2020 – July18, 2021
info

ผู้สมัครควรมีผลคะแนนสอบ เช่น CU-BEST และ CU-TEP ก่อน
แล้วจึงค่อยสมัครในระบบ
 

Compare All 4 Program
More detail in website
ศูนย์ทดสอบทางวิชาการจุฬาฯ(CUTEP)

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • Always Active

Save