Skip to main content

Announce the list name of applicants for CU-BEST(English) 1/2024

Announce the list name of applicants for CU-BEST(English) 1/2024
ประกาศเลขที่สอบและผังสอบ การสอบ CU-BEST(English) 1/2024


[ Exam Room ]

Applicants can check ID-TEST and Exam room information by log in through
CUBEST(English) Application Website
( Tab “Application” –> Button “Print Test Place”


Exam Date : Sunday,March17, 2024. (9am – 12 pm)
Score Announcement : Wednesday, March20, 2024.
through CUBEST(English) Application Website
( Tab “History and Result”


.


MAP OF CBS

ระเบียบในการสอบ CU-BEST(English) : Test Taking Policy

1. เวลาเริ่มสอบ 9.00 น. – 12.00 น.
The duration of exam is between 9.00 am – 12.00 pm

2. ผู้ที่มาหลังเวลา 9.30 น. จะไม่อนุญาติให้เข้าสอบ
Any Person arrive later than 9.30 am will not be allow to take exam.

3. ต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุมาแสดงเพื่อเป็นหลักฐานต่อ
  เจ้าหน้าที่คุมสอบ และจะต้องแสดงหลักฐานหากมีการเปลี่ยนแปลงชื่อ / นามสกุล
  ระหว่างช่วงการสมัคร
Applicants must present their valid Thai national ID card/passport with their current pictures
     to participate in the room. Those who had their names or last names changed must also
     present formal evidence of the changes.  

4. ห้ามใช้เครื่องคำนวณทุกประเภท  และ ปิดเครื่องมือสื่อสารทุกชนิด
Do not use calculator in the exam. Turn off any communication devices during exam.

5. ต้องแต่งกายสุภาพในการเข้าสอบ
Wear proper attire

6. ห้ามคัดลอกเนื้อหาส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อสอบ  ไม่ว่าจะเป็นวิธีการใดๆออกไปนอกห้องสอบโดยเด็ดขาด
Regardless of a means, the exam contents must not be copied, duplicated or taken out of the exam location.

7. หากทุจริตในการสอบ จะโดนตัดสิทธิ์ในการสอบ CU-BEST ตลอดไป
In case of cheating, the applicants will not be allowed to take the exam again.


————————————————————————————————-
 In accordance with measures and guidelines required by related authorities. All Applicants are required to wear a mask at all times when they are in the the exam room.

หลักสูตร MBA ร่วมงานแนะนำหลักสูตร ณ ประเทศกัมพูชา

ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา หลักสูตร MBA จุฬาฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรมแนะนำหลักสูตรในงาน “Thailand Education & Jobs Fair 2024” ณ ศูนย์ประชุม CJCC กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา ซึ่งจัดขึ้นด้วยความร่วมมือระหว่างสถานเอกอัครราชทูตไทยและเครือข่ายนิสิตนักศึกษาไทยในประเทศกัมพูชา

การเข้าร่วมงานในครั้งนี้ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นจำนวนผู้ลงทะเบียนกว่า 1,300 คน การออกข่าวผ่านสื่อโทรทัศน์ 3 สำนักและสื่อออนไลน์อีก 6 สำนัก การรับชมผ่านไลฟ์ Facebook ของ สอท. กว่า 10,000 คน อีกทั้งยังได้รับการตีพิมพ์ลงในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น นับเป็นก้าวแรกของการสร้างความรับรู้เกี่ยวกับหลักสูตรในหมู่นักเรียนนักศึกษาชาวกัมพูชา

#MBAChula#CBSChula#CBS#ChulalongkornBusinessSchool#ChulalongkornUniversity

นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับรางวัลระดับโลก

นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับรางวัลระดับโลก
.
นายตรัย สัสตวัฒนา นิสิตหลักสูตร MBA คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับรางวัล Entrepreneur of the year Award จากงานประกาศเกียรติคุณที่จัดขึ้นโดย Associations of MBA (AMBA) ที่เป็นสถาบันรับรองคุณภาพการศึกษาระดับนานาชาติ ณ กรุงลอนดอน ประเทศสหราชอาณาจักร
.
นายตรัยเป็นผู้ก่อตั้งบริษัท Tasted Better ผู้ผลิต ผลิตภัณฑ์แป้งเทียมเสริมอาหารที่เหมาะแก่ผู้บริโภคแบบโลว์คาร์บ (Low Carb), ผู้ป่วยเบาหวานที่ต้องควบคุมน้ำตาล และลูกค้ากลุ่มดูแลสุขภาพ นับว่าเป็นนวัตกรรมในการเสริมสร้างสุขภาพของชาวไทยและชาวโลก โดยปัจจุบันมีการจดทะเบียนบริษัททั้งในไทยและออสเตรีย และยังมีแผนขยายตลาดไปยังประเทศอื่น ๆ อีกในอนาคต
.
การที่นิสิตได้รับรางวัลครั้งนี้เป็นเครื่องยืนยันคุณภาพการศึกษาของ บัญชีฯ จุฬา – Top Business School with Triple Crown Accreditation และนับว่าเป็นเครื่องชี้วัดความสำเร็จตามโครงการ Chula Business Enterprise ที่เสริมสร้างคณะให้เป็น Chulalongkorn Business School, Real Business in the School
.

เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ MBA Executive รุ่นที่ 40 ปีการศึกษา 2567

เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ MBA Executive รุ่นที่ 40 เข้าเรียนในภาคปลาย ปีการศึกษา 2567

การรับสมัครนิสิต หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
นักบริหาร รุ่นที่ 40


เปิดรับสมัคร : ระหว่างวันที่ 8 มกราคม – 31 กรกฏาคม 2567
เริ่มเรียนปรับพื้นฐาน : ตุลาคม 2567
เปิดเรียนเทอมแรก : มกราคม 2568

สำหรับผู้ที่มีประสบการณ์ทำงานขั้นต่ำ 8 ปีและอายุ 30 ปีขึ้นไป
เรียนวันศุกร์เย็นและวันเสาร์เต็มวัน

รายละเอียดโปรแกรม 

Announce the list name of applicants for CU-BEST(English) 2/2023

Announce the list name of applicants for CU-BEST(English) 2/2023
ประกาศเลขที่สอบและผังสอบ การสอบ CU-BEST(English) 2/2023


[ Exam Room ]

Applicants can check ID-TEST and Exam room information by log in through
CUBEST(English) Application Website
( Tab “Application” –> Button “Print Test Place”


Exam Date : Sunday,December17, 2023. (9am – 12 pm)
Score Announcement : Wednesday, December20, 2023.
through CUBEST(English) Application Website
( Tab “History and Result”


NOTE FOR APPLICANTS :

In accordance with measures and guidelines required by related authorities. All Applicants are required to wear a mask at all times when they are in the the exam room.

 


MAP OF CBS

ระเบียบในการสอบ CU-BEST(English) : Test Taking Policy

1. เวลาเริ่มสอบ 9.00 น. – 12.00 น.
The duration of exam is between 9.00 am – 12.00 pm

2. ผู้ที่มาหลังเวลา 9.30 น. จะไม่อนุญาติให้เข้าสอบ
Any Person arrive later than 9.30 am will not be allow to take exam.

3. ต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุมาแสดงเพื่อเป็นหลักฐานต่อ
  เจ้าหน้าที่คุมสอบ และจะต้องแสดงหลักฐานหากมีการเปลี่ยนแปลงชื่อ / นามสกุล
  ระหว่างช่วงการสมัคร
Applicants must present their valid Thai national ID card/passport with their current pictures
     to participate in the room. Those who had their names or last names changed must also
     present formal evidence of the changes.  

4. ห้ามใช้เครื่องคำนวณทุกประเภท  และ ปิดเครื่องมือสื่อสารทุกชนิด
Do not use calculator in the exam. Turn off any communication devices during exam.

5. ต้องแต่งกายสุภาพในการเข้าสอบ
Wear proper attire

6. ห้ามคัดลอกเนื้อหาส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อสอบ  ไม่ว่าจะเป็นวิธีการใดๆออกไปนอกห้องสอบโดยเด็ดขาด
Regardless of a means, the exam contents must not be copied, duplicated or taken out of the exam location.

7. หากทุจริตในการสอบ จะโดนตัดสิทธิ์ในการสอบ CU-BEST ตลอดไป
In case of cheating, the applicants will not be allowed to take the exam again.


————————————————————————————————-
 In accordance with measures and guidelines required by related authorities. All Applicants are required to wear a mask at all times when they are in the the exam room.

เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ MBA Young Executive รุ่นที่ 31/1 ปีการศึกษา 2567

เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ MBA Young Executive รุ่นที่ 31/1 ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2567

การรับสมัครนิสิต หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
นักบริหารระดับต้น รุ่นที่ 31/1


เปิดรับสมัคร : ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2566 – 31 มีนาคม 2567
เริ่มเรียน : มิถุนายน 2567 

รายละเอียดโปรแกรม 

ประกาศเลขที่นั่งสอบและผังสอบ CUBEST ครั้งที่4/2566

ประกาศเลขที่นั่งสอบและผังสอบ CUBEST ครั้งที่ 4/2566

วันสอบ : วันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน 2566  เวลา 9.00-12.00 น.

[ รายชื่อและเลขที่สอบ ] – ตรวจสอบจากระบบรับสมัครสอบ CUBEST ONLINE ในเมนู “ใบสมัคร” เมนูย่อย “สถานที่สอบ”

[ ห้องสอบและสถานที่สอบ ]ตรวจสอบที่นี่

ระบบรับสมัครสอบ CUBEST ONLINE

การตรวจสอบคะแนน – คะแนนจะออกหลังจากที่สอบแล้วราวๆ 3 วัน โดยสามารถเข้ามาตรวจสอบในระบบ จากเมนู “ประวัติการสมัครและคะแนน” และเลือก “พิมพ์ผลคะแนน”


***************************************************************
ทางคณะมีการจำกัดพื้นที่ลานจอดรถสำหรับนิสิตและบุคลากรของคณะฯเท่านั้น ผู้เข้าสอบที่นำรถมา สามารถจอดรถได้ที่อาคารจามจุรีสแควร์, อาคารจอดรถคณะรัฐศาสตร์ หรืออาคารจอดรถอื่นๆในบริเวณใกล้เคียง
***************************************************************

[ แผนที่ห้องภายในพื้นที่คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
อาคารไชยยศสมบัติ และ อาคารอนุสรณ์50ปี
]

*************************************************************

เพื่อเป็นการปฏิบัติตามมาตรการรักษาระยะห่างเพื่อป้องกันการระบาดของเชื้อโควิด ขอให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติ ดังนี้

[วันสอบ]
1. ผู้เข้าสอบจะต้องสวมหน้ากากอนามัยในระหว่างการสอบตลอดเวลา เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 

2. ผู้เข้าสอบสามารถพกพาอุปกรณ์ทำความสะอาด เช่นเจลแอลกอฮอล์ โดยสามารถวางบนโต๊ะระหว่างการสอบได้ อย่างไรก็ตาม ทางศูนย์ทดสอบ ได้วางแอลกอฮอล์ทำความสะอาดไว้ที่หน้าห้องสอบเพื่อความสะดวก


ระเบียบในการสอบ CU-BEST

 1. เวลาเริ่มสอบ 9.00 น. – 12.00 น.
 2. ผู้ที่มาหลังจาก 9.30 น.จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าห้องสอบ
 3. ผู้เข้าสอบจะต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดง
  เพื่อเป็นหลักฐานต่อเจ้าหน้าที่คุมสอบ หากไม่ได้นำมาจะ
  ไม่ให้เข้าสอบโดยเด็ดขาด
 4. ในการสอบ ทางศูนย์จัดได้เตรียมเครื่องเขียนสำหรับ
  การสอบไว้ให้ผู้เข้าสอบแล้ว
 5. ห้ามใช้เครื่องคำนวณทุกประเภท และปิดเครื่องมือสื่อสาร
  ทุกชนิด
 6. ต้องแต่งกายสุภาพในการเข้าสอบ
 7. ไม่อนุญาตให้นำกระดาษใดๆเข้าไปยังโต๊ะที่นั่งสอบและ
  ไม่อนุญาตให้นำเนื้อหาส่วนใดของข้อสอบออกจาก
  ห้องสอบ “เด็ดขาด”
 8. หากทุจริตในการสอบ จะโดนตัดสิทธิ์  ในการสอบ
  CU-BEST ตลอดไป

CUBEST(English) 2/2023 Open for Application

the score test for apply to MBA English Program for academic year 2024 (MBA English # 19)
—————————————
Application Period : November15 – December7, 2023
Check Test ID (on website) : December9, 2023
Exam Date : Sunday, December17, 2023 ( 8 – 12 o’clock)


Note for Applicants :

To help prevent the spread of COVID-19, All applicants should wear masks the entire exam time you are at the Faculty.


more detail and Application —-> Menu CUBEST(English)

CBS GRAND OPEN HOUSE 2023 “FIND YOUR MASTERS”

CBS GRAND OPEN HOUSE 2023  “FIND YOUR MASTERS”

มาร่วมอัพเดททักษะสำคัญแห่งอนาคต เพื่อก้าวสู่การเป็น Master ตัวจริงในสายงานที่คุณสนใจ!!

ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2023 เวลา 13.00-17.00 น.
ณ. Samyan Mitrtown Hall 1

พบกับ 19 Speaker และ Moderator ตัวจริง
จากคณาจารย์ชั้นนำประจำ 14 หลักสูตรปริญญาโท และเอก
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สิ่งที่คุณจะได้รับจากงานนี้
Opening Speech ที่จะปลุกความเป็น Master ในตัวคุณ โดยศ.ดร.วิเลิศ ภูริวัชร คณบดี คณะคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Session Talk สุดพิเศษ อัพเดทเทรนด์ความรู้แห่งอนาคต
ภายใต้ 4 หัวข้อสำคัญ
Business Sustainability : ทางเลือกใหม่พาธุรกิจไปไกลอย่างยั่งยืน
How Sustainability creates value, the perspective of Finance, Accounting & Governance : เพิ่มมูลค่าธุรกิจด้วยแนวคิดยั่งยืน
Smart Data for Business : ใช้ดาต้าเป็น เห็นโอกาสได้ก่อนใคร
Becoming Knowledge Originator : คิดอย่างไร? ถึงสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่ใช้ได้จริง

พบปะคณาจารย์จากหลักสูตรต่างๆ พร้อมสอบถามข้อมูลแบบตัวต่อตัว

ลงทะเบียนได้ที่: https://bit.ly/3u3IOS8

ถ้าคุณกำลังมองหาโอกาสใหม่ๆ ที่จะเปลี่ยนชีวิต
ถ้าคุณอยากพัฒนาขีดความสามารถให้โดดเด่น
ถ้าคุณอยากก้าวสู่การเป็น Master ในสายงานของตัวเอง

มาหาคำตอบได้ที่นี่..Find your masters

#CBSChula #ChulalongkornBusinessSchool #TopBusinessSchoolWithTripleCrownAccreditation #TopWithTripleCrown
……………………………………………..
ติดตามข่าวสารผ่านช่องทางอื่นๆ ได้ที่
Website : https://www.cbs.chula.ac.th/

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • Always Active

Save