Skip to main content

CUBEST(English) 1/2023 Open for Application

the score test for apply to MBA English Program for academic year 2023 (MBA English # 18)
—————————————
Application Period : Febuary 1 – March 10, 2023
Check Test ID (on website) : March 15, 2023
Exam Date : Sunday, March 19, 2023 ( 8 – 12 o’clock)


Note for Applicants :

To help prevent the spread of COVID-19, All applicants should wear masks the entire exam time you are at the Faculty.


more detail : Menu CUBEST(English) on Website

Apply –> CUBEST(Eng) Application Website 

เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ MBA Executive รุ่นที่ 39 ปีการศึกษา 2566

เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ MBA Executive รุ่นที่ 39 เข้าเรียนในภาคปลาย ปีการศึกษา 2566

การรับสมัครนิสิต หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
นักบริหาร รุ่นที่ 39


เปิดรับสมัคร : ระหว่างวันที่ 9 มกราคม – 31 กรกฏาคม 2566
เริ่มเรียนปรับพื้นฐาน : ตุลาคม 2566
เปิดเรียนเทอมแรก : มกราคม 2567

สำหรับผู้ที่มีประสบการณ์ทำงานขั้นต่ำ 8 ปีและอายุ 30 ปีขึ้นไป
เรียนวันศุกร์เย็นและวันเสาร์เต็มวัน

รายละเอียดโปรแกรม 

ขอเชิญร่วมงาน “Grand Open House 2023”

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CBS) ขอเชิญร่วมงาน “Grand Open House 2023” ในวันที่ 8 มกราคม 2023 เวลา 13.00-17.00 น. พบกันที่ Samyan Mitrtown Hall 1
.
งานเปิดบ้านคณะบัญชี จุฬาฯ พบหลักสูตรปริญญาโท และปริญญาเอกทั้งหมดรวม 14 หลักสูตร สำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาต่อเพื่อเพิ่มโอกาสและความสำเร็จ รวมทั้งเป็นส่วนหนึ่งของความเป็น Triple Champion ที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นสถาบันศึกษาอันดับหนึ่งด้านบริหารธุรกิจของประเทศไทย โดยสถาบันระดับโลกทั้ง QS World Rankings, THE Rankings และ US News
.
เปิดบ้านโดย รศ. ดร.วิเลิศ ภูริวัชร คณบดี คณะพาณิชยศาสตร์แลการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เปิดหลักสูตรโดย รศ. ดร.เกรียงไกร บุญเลิศอุทัย รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
และดำเนินรายการโดย นิสิตปัจจุบัน คุณ กรณ์ ศิริสรณ์ (กั้ง The Star)
ในงานพบการให้ข้อมูลเชิงลึกจากแต่ละหลักสูตร รวมทั้งพบปะกับศิษย์เก่าเพื่อพูดคุยสอบถามเกี่ยวกับชีวิตในรั้วบัญชี จุฬาฯ เพื่อสร้าง CBS’s Life Turning Points จุดเปลี่ยนสำคัญของชีวิตและหน้าที่การงานของท่าน
.
สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่: https://forms.gle/hDatNYfJwLVRRDBz8
.

Announce the list name of applicants for CU-BEST(English) December/2022

Announce the list name of applicants for CU-BEST(English) Dec/2022
ประกาศเลขที่สอบและผังสอบ การสอบ CU-BEST(English) เดือนธันวาคม 202
2


[ Exam Room ]

Applicants can check ID-TEST and Exam room information by log in through
CUBEST(English) Application Website
( Tab “Application” –> Button “Print Test Place”


Exam Date : Sunday,December18, 2022. (9am – 12 pm)
Score Announcement : Wednesday, December 21,2022. through CUBEST(English) Application Website
( Tab “History and Result”


NOTE FOR APPLICANTS :

In accordance with measures and guidelines required by related authorities. All Applicants are required to wear a mask at all times when they are in the the exam room.

 


MAP OF CBS

ระเบียบในการสอบ CU-BEST(English) : Test Taking Policy

1. เวลาเริ่มสอบ 9.00 น. – 12.00 น.
The duration of exam is between 9.00 am – 12.00 pm

2. ผู้ที่มาหลังเวลา 9.30 น. จะไม่อนุญาติให้เข้าสอบ
Any Person arrive later than 9.30 am will not be allow to take exam.

3. ต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุมาแสดงเพื่อเป็นหลักฐานต่อ
  เจ้าหน้าที่คุมสอบ และจะต้องแสดงหลักฐานหากมีการเปลี่ยนแปลงชื่อ / นามสกุล
  ระหว่างช่วงการสมัคร
Applicants must present their valid Thai national ID card/passport with their current pictures
     to participate in the room. Those who had their names or last names changed must also
     present formal evidence of the changes.  

4. ห้ามใช้เครื่องคำนวณทุกประเภท  และ ปิดเครื่องมือสื่อสารทุกชนิด
Do not use calculator in the exam. Turn off any communication devices during exam.

5. ต้องแต่งกายสุภาพในการเข้าสอบ
Wear proper attire

6. ห้ามคัดลอกเนื้อหาส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อสอบ  ไม่ว่าจะเป็นวิธีการใดๆออกไปนอกห้องสอบโดยเด็ดขาด
Regardless of a means, the exam contents must not be copied, duplicated or taken out of the exam location.

7. หากทุจริตในการสอบ จะโดนตัดสิทธิ์ในการสอบ CU-BEST ตลอดไป
In case of cheating, the applicants will not be allowed to take the exam again.


————————————————————————————————-
 In accordance with measures and guidelines required by related authorities. All Applicants are required to wear a mask at all times when they are in the the exam room.

เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ MBA Young Executive รุ่นที่ 30/1 ปีการศึกษา 2566

เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ MBA Young Executive รุ่นที่ 30/1 ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2566

การรับสมัครนิสิต หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
นักบริหารระดับต้น รุ่นที่ 30/1


เปิดรับสมัคร : ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566
เริ่มเรียน : มิถุนายน 2566

รายละเอียดโปรแกรม 

ประกาศเลขที่นั่งสอบและผังสอบ CUBEST เดือนพฤศจิกายน 2565

ประกาศเลขที่นั่งสอบและผังสอบ CUBEST เดือนพฤศจิกายน 2565

วันสอบ : วันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน 2565 เวลา 9.00-12.00 น.

[ รายชื่อและเลขที่สอบ ] – ตรวจสอบจากระบบรับสมัครสอบ CUBEST ONLINE ในเมนู “ใบสมัคร” เมนูย่อย “สถานที่สอบ”
[ ห้องสอบและสถานที่สอบ ]ตรวจสอบที่นี่
( ผู้สมัครสามารถตรวจสอบรายชื่อและเลขที่สอบได้อีกครั้ง ในเช้าวันสอบที่ใต้อาคารไชยยศสมบัติ2 และที่หน้าห้องสอบ )

หมายเหตุ :
1.หากผู้สมัครตรวจไม่พบว่ามีเลขที่สอบ/ห้องสอบ หลังจากที่เข้าไปในระบบรับสมัครแล้ว
2.หากตรวจพบว่ามีชื่อ-นามสกุลของผู้เข้าสอบผิดและประสงค์จะแก้ไข
ขอให้แจ้งติดต่อทางหลักสูตรฯทันที ภายในวันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 18.00 น. มิฉะนั้นจะไม่มีการตรวจสอบให้ 

ระบบรับสมัครสอบ CUBEST ONLINE


***************************************************************
ทางคณะมีการจำกัดพื้นที่ลานจอดรถสำหรับนิสิตและบุคลากรของคณะฯเท่านั้น ผู้เข้าสอบที่นำรถมา สามารถจอดรถได้ที่อาคารจามจุรีสแควร์, อาคารจอดรถคณะรัฐศาสตร์ หรืออาคารจอดรถอื่นๆในบริเวณใกล้เคียง
***************************************************************

 

[ แผนที่ห้องภายในพื้นที่คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
อาคารไชยยศสมบัติ และ อาคารอนุสรณ์50ปี
]

ในวันสอบ จะเปิดให้ผู้เข้าสอบขึ้นอาคารได้ที่บริเวณทางขึ้นตึกไชยยศสมบัติ 1 ,
ไชยยศสมบัติ 2 และ อาคารอนุสรณ์ 50 ปี 

*************************************************************

เพื่อเป็นการปฏิบัติตามมาตรการรักษาระยะห่างเพื่อป้องกันการระบาดของเชื้อโควิด ขอให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติ ดังนี้

[วันสอบ]
1. ผู้เข้าสอบจะต้องสวมหน้ากากอนามัยในระหว่างการสอบตลอดเวลา เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 
2. ผู้เข้าสอบสามารถพกพาอุปกรณ์ทำความสะอาด เช่นเจลแอลกอฮอล์ โดยสามารถวางบนโต๊ะระหว่างการสอบได้ อย่างไรก็ตาม ทางศูนย์ทดสอบ ได้วางแอลกอฮอล์ทำความสะอาดไว้ที่หน้าห้องสอบเพื่อความสะดวก

***********************************************


ระเบียบในการสอบ CU-BEST

 1. เวลาเริ่มสอบ 9.00 น. – 12.00 น.
 2. ผู้ที่มาหลังจาก 9.30 น.จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าห้องสอบ
 3. ผู้เข้าสอบจะต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดง
  เพื่อเป็นหลักฐานต่อเจ้าหน้าที่คุมสอบ หากไม่ได้นำมาจะ
  ไม่ให้เข้าสอบโดยเด็ดขาด
 4. ในการสอบ ทางศูนย์จัดได้เตรียมเครื่องเขียนสำหรับ
  การสอบไว้ให้ผู้เข้าสอบแล้ว
 5. ห้ามใช้เครื่องคำนวณทุกประเภท และปิดเครื่องมือสื่อสาร
  ทุกชนิด
 6. ต้องแต่งกายสุภาพในการเข้าสอบ
 7. ไม่อนุญาตให้นำกระดาษใดๆเข้าไปยังโต๊ะที่นั่งสอบและ
  ไม่อนุญาตให้นำเนื้อหาส่วนใดของข้อสอบออกจาก
  ห้องสอบ “เด็ดขาด”
 8. หากทุจริตในการสอบ จะโดนตัดสิทธิ์  ในการสอบ
  CU-BEST ตลอดไป

ประมวลภาพ และชมย้อนหลัง OPEN HOUSE MBA CHULA 2023

แนะนำหลักสูตรฯ สำหรับผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อในหลักสูตร MBA CHULA
ประจำปีการศึกษา 2566
-แนะนำการสอบ CUBEST และตารางสอบ
-กำหนดการรับสมัครในแต่ละโปรแกรม
-หลักสูตรฯปรับปรุงใหม่ สำหรับปีการศึกษา 2566
-แนะนำโปรแกรม MBA ENGLISH PROGRAM รูปแบบใหม่

———————————————————————————————————–
วันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน 2565 เวลา 9.00 – 12.00 น.

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อาคารอนุสรณ์ 50 ปี ชั้น 2 ห้อง 208

 

Slide Presentation :  OPEN TO READ FILE

ข้อมูลการสอบ CUBEST  |  CUBEST(English)
MBA Regular : ภาคปกติ Click
MBA Young Executive : นักบริหารระดับต้น Click
MBA English Program : โปรแกรมภาษาอังกฤษ Click
MBA Executive : นักบริหาร Click

วีดีโอแนะนำวิธีการสมัครสอบ ผ่านทางระบบรับสมัคร สามารถชมได้ด้านล่างนี้
()

รวมข้อมูลคำถาม-คำตอบ Question and Answer
FAQ ภาษาไทย
FAQ English

CUBEST(English) December 2022 – Open for Application

the score test for apply to MBA English Program for academic year 2023 (MBA English # 18)
—————————————
Application Period : November15 – December8, 2022
Check Test ID (on website) : December 14, 2022
Exam Date : Sunday, December 18, 2022 ( 8 – 12 o’clock)


Note for Applicants :

To help prevent the spread of COVID-19, All applicants should wear masks the entire exam time you are at the Faculty.


more detail : Menu CUBEST(English) on Website

Apply –> CUBEST(Eng) Application Website 

เปิดรับสมัคร CU-BEST ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565

เปิดรับสมัครสอบ !
CUBEST เดือนพฤศจิกายน 2565

การสอบความถนัดทางธุรกิจแนว GMAT สำหรับใช้เป็นหลักฐานในการสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรต่างๆในระดับปริญญาโท/เอก ของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เช่น หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(MBA), หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ, หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาการตลาด, หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต เป็นต้น
สำหรับผู้ที่ใช้คะแนนยื่นสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2566 เป็นต้นไป(ภายในระยะเวลา 2 ปีนับจากวันที่สอบ)

CUBEST เดือนพฤศจิกายน 2565
เปิดรับสมัครสอบระหว่างวันที่                : 1 – 16 พฤศจิกายน 2565
ประกาศผังที่นั่งสอบและเลขที่สอบ      :  23 พฤศจิกายน 2565
วันสอบ                                                : วันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน 2565
เวลาสอบ                                             :เวลา 9.00-12.00 น. 
สถานที่สอบ                                         : คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ*

หมายเหตุ*
จัดสอบในบริเวณคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงภายใต้สถานการณ์ไม่ปกติจะมีการอัพเดทข้อมูลเพิ่มเติมในหน้าประกาศนี้

( สามารถใช้ผลคะแนนเพื่อสมัครสอบ สำหรับหลักสูตรฯที่ปิดรับสมัครในวันที่ 31 มีนาคม 2566 ได้ )

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสอบ และไปยังเว็บระบบรับสมัครสอบ
CU-BEST

หมายเหตุ : ผู้เข้าสอบจะต้องสวมหน้ากากอนามัยในระหว่างการสอบตลอดเวลา เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไว้รัสโควิด

———————————————————————————————-
การจัดสอบ CUBEST ใช้รูปแบบการจัดการ การเปิด-ปิดระบบเวลารับสมัครสอบ กระบวนการสอบ ไม่เหมือนกับการจัดสอบ CU-TEP ที่ดำเนินการโดยศูนย์ทดสอบแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมีกระบวนการจัดการการสอบไม่เหมือนกัน

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • Always Active

Save